Lokacije pojačanog 24-satnog nadzora brzine na području PU bjelovarsko-bilogorske

Temeljem plana aktivnosti organizacije TISPOL (mreže prometnih policija država Europske unije) na području 20 država Europske unije održat će se pojačani 24-satni nadzor brzine kojem je cilj, osim represivno, djelovati i preventivno na sve vozače.

          Ovaj pojačan nadzor brzine kretanja vozila provest će se na području svih policijskih uprava u vremenu od 06,00 sati dana 18. travnja 2018. (srijeda) do 06,00 sati dana 19. travnja 2018. (četvrtak).  Za provođenje ove aktivnosti koristiti će se svi raspoloživi uređaji za nadzor brzine i maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika.  Nadzor će se provodi kontinuirano, tijekom 24 sata, na maksimalno mogućem broju lokacija, a lokacije će se periodično mijenjati.

Lokacije pojačanog 24-satnog nadzora brzine na području PU bjelovarsko-bilogorske: 

 

18./19.4.2018. godine u PPP Bjelovar  (po prijedlozima građana)

06,00 do 08,00 sati- Ždralovi-Daruvarska ulica, škola

06,00 do 10,00 sati-Križevačka cesta br.59F

08,00 do 10,00 sati-Galovac br.157

10,00 do 14,00 sati-Prespa br.45E-DC 28

10,00 do 12,00 sati-Klokočevac-kod crkve

12,00 do 14,00 sati-Nove Plavnice,škola

14,00 do 16,00 sati-Miroslava Krleže br.229

14,00 do 16,00 sati-Gudovac-Spomen područje

14,00 do 18,00 sati-Kupinovac br.57-DC 43

16,00 do 18,00 sati-Kapela-Bilogorska ulica br.96,-ŽC 2182

18,00 do 22,00 sati-Velike Sredice br.186-DC 43

18,00 do 20,00 sati-Rovišće-Bjelovarska ulicabr.24,-DC 28

20,00 do 22,00 sati-P.Biškupa br.56

22,00 do 24,00 sati-V.Korenovo br.40

00,00 do 02,00 sati-Andrije Hebranga, nasuprot br.56

02,00 do 04,00 sati-Bjelovar-Vukovarskabb (Carina)

04,00 do 06,00 sati-Predavac-Stjepana Radića bb (Špica)

 

18./19.4.2018. godine u PP Čazma (po prijedlozima građana)

06,00 do 09,00 sati-Dapci, kod kbr. 16, – DC 43

09,00 do 12,00 sati-Čazma, Ul. Milana Novačića, ispred kbr. 95, – DC 43

12,00 do 15,00 sati-Gornji Draganec, ispred kbr. 103, – DC 43

15,00 do 18,00 sati-Narta, neposredno uz most na rijeci Česmi – DC 43

18,00 do 21,00 sati-Paljevine, kod groblja – ŽC 3084

21,00 do 00,00 sati-Ivanska, ul. Ivana Mažuranića , kod trafostanice – ŽC 3084

00,00 do03,00 sati-Narta, kod mljekare (Srednja Narta) – DC 43

03,00 do 06,00 sati-Čazma, kod Hidroregulacije – DC 43

 

18./19.4.2018. godine u PP Garešnica  (po prijedlozima građana)

06,00 do 08,00 sati-Kapelica kod kbr. 152 i kod kbr. 120 – DC-45

06,00 do08,00 sati-Ciglenica kbr. 106 – 108 – ŽC-3167

08,00 do 10,00 sati-Kapelica kbr. 5, kod Gljivare – DC 45

08,00 do 10,00sati-Palešnik kod kbr. 101, mjesni dom i škola – DC-45

10,00 do 12,00 sati-Veliki Pašijan kbr. 5 – DC-26

10,00 do 12,00 sati-Hercegovac, Moslavačka ulica kbr. 84 – DC-45

12,00 do 14,00 sati-Tomašica kbr. 134, – ŽC-3136

12,00 do 14,00 sati-Berek kbr. 175, – ŽC-3084

14,00 do 16,00 sati-Ciglenica kbr.106 -108 – ŽC-3167

14,00 do16,00 sati-Velika Trnovitica kbr. 92, – ŽC-3090

16,00 do 18,00 sati-Hrastovac, Kneza Mislava bb – DC-26

16,00 do 18,00 sati-Garešnički Brestovac, Brestovačka kbr. 35 – DC-45

18,00 do 20,00 sati-Kapelica /kod kbr. 152 i kod kbr.120

18,00 do 20,00 sati-Hercegovac, Moslavačka ulica kbr. 84 – DC-45

20,00 do 22,00 sati-Veliki Pašijan kbr. 5 – DC-26

20,00 od 22,00sati-Velika Trnovitica kbr. 92 -ŽC-3090

20,00 do 22,00 sati-Garešnica, Matije Gupca kbr. 112 – DC-26

22,00 do 24,00 sati-Garešnički Brestovac, Brestovačka kbr. 35 – DC-45

00,00 do 02,00 sati-Garešnica, Matije Gupca kbr. 112 – DC-26

02,00 do 04,00 sati-Kapelica /kod kbr. 152 i kod kbr.120

04,00 do 06,00 sati-Garešnički Brestovac, Brestovačka kbr.35 – DC-45

 

18./19.4.2018. godine u PP Daruvar (po prijedlozima građana)

06,00-08,00 sati-G. Daruvar, Podborska kod škole-DC-26

08,00-10,00 sati-Dežanovac-Blagorodovac-DC-26

10,30-12,00 sati-Doljani-Kip-DC-5

12,00-14,00 sati-D.Daruvar-V.Bastaji-ŽC-3301

14,00-16,00 sati-Daruvar-Doljani-Sirač-ŽC-3172

16,00-18,00 sati-Donji Daruvar-V.Bastaji-Đulovac-ŽC-3301

18,30-20,00 sati-Daruvar-Končanica-DC-5

20,00-22,00 sati-Daruvar-Doljani-Kip-DC-5

22,00-24,00 sati -Donji Daruvar-Končanica-DC-5

24,00-02,00 sati-Daruvar-Gornji Daruvar-DC-26

02,30-04,00 sati-Daruvar-Donji Daruvar-DC-5

04,00-06,00 sati-Daruvar-Doljani-Kip-DC-5

 

18./19.4.2018. godine u PP Grubišno Polje

06,15  do 08,15 sati-Grubišno Polje-Ul. Braće Radića kbr. 73- DC-5

08,30  do 10,30sati-Velika Dapčevica kbr.14-DC-5

10,45  do 12,00 sati-Veliki Grđevac- Ul. K. Tomislava kbr.20-DC-28 (kod doma zdravlja)

13,00  do 15,00sati- Veliki Grđevac, Bjelovarska kbr.20- DC-28 (kod Vatrogasnog doma)

15,15  do 18,00sati-Veliki Zdenci, u!. M. Lovraka kbr.117- DC-45

18,15  do 20,15 sati Velika Barna, ul. K. Tomislava 3, (kod doma). ŽC 3490.

20,30 do 22,30 satiGrubišno Polje-Ul. Braće Radića kbr. 73-DC-5

22,45 do 00,45sati-Veliki Zdenci- Ul. M. Lovraka kbr.117- DC-45

01,00 do 03,00 sati-Velika Dapčevica kbr.14-DC-5

03,15  do 06,00 sati-Veliki Grđevac, Ul. K. Tomislava kbr.20-DC-28 (kod doma zdravlja)

 

Odgovori