Održana sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Održana je radna sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BBŽ na kojoj je usvojen plan i program rada Povjerenstva za 2018. godinu. Tom prilikom predstavljene su i aktivnosti koje je provodilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova u 2017. godini, a sve s ciljem razvijanja svijesti da cijelo društvo mora raditi na postizanju ravnopravnosti spolova.

– Ravnopravnost spolova mora biti stvarnost u realnom životu, a ne samo zapis na papiru. Danas žene teže dobivaju posao i manje su plaćene za isti posao od muškaraca. Također, prisutno je i nasilje nad ženama, a mi svi zajedno moramo raditi na tom polju. Ovo Povjerenstvo je veoma aktivno i ima niz pohvalnih aktivnosti, a aktivnosti koje slijede u ovoj godini će sigurno rezultirati i daljnjim promjenama na bolje – rekao je župan Damir Bajs.

– Rad našeg Povjerenstva bazira se na pet segmenata, a to su ljudska prava s osobitim naglaskom na prava žena, rodno osjetljivo obrazovanje, ravnopravnost u području odlučivanja, nasilje te zdravlje žena. Svake godine obilježavamo i organiziramo aktivnosti za Dan žena, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – izjavila je predsjednica Povjerenstva Ivana Pirin, koja je ovom prilikom pozvala sve građane da se u srijedu, 14. veljače, pridruže svjetskoj kampanji „Milijarda ustaje“, protiv nasilja nad ženama.

Okupljanje građana u cilju potpore navedenoj kampanji održat će se u 17,30 na korzu, ispred gradske fontane u Bjelovaru.

Odgovori