Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara: Usvojen II. rebalans proračuna

Održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara na kojoj su vijećnici raspravljali o 10 točaka dnevnog reda. Nakon aktualnog sata usvojena je odluka o određivanju imena ulica na području Bjelovara. Tako  se ulica koja se odvaja od Andrije Hebranga između kućnih brojeva 86 i 90 na jugoistok do Vladimira Jurčića imenuje Ulicom „Specijalne policije Omege, a ulica koja se pruža na jugoistok od Marije Jurić Zagorke, a između ulice Specijalne policije Omege i Đure Basaričeka te skreće na sjeveroistok do ulice Specijalne policije Omege imenuje kao Ulica „A satnije ZNG“. Usvojene su odluke o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela, o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Gudovac od III. osnovne škole Bjelovar, o kriterijima za određivanje početne zakupnine  za poslovne prostore, zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2018. godini i raspodijeli sredstava za režijske troškove na sportskim objektima. Vijećnici su razmotrili i Izvješće o gospodarenju otpadom za 2017. godinu. Kako je dosadašanja predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Bjelovara Tatjana Grđan, članica SDP-a podnijela je ostavku na navedenu dužnost, Gradski odbor SDP-a predložio je da se umjesto Tatjane Grđan za predsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova imenuje Marija Kuhta što je prihvaćeno.

Najviše rasprave bilo je na 2. točki dnevnog reda II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu. Naime, klub vijećnika Nezavisne liste Damira Bajsa podnio je amandman koji je obrazložio Željko Paun:

Na predloženi amandman gradonačelnik Hrebak je kazao:

Jasna Višnjević osvrnula se na upute o javnoj nabavi koje je usvojilo Gradsko vijeće vezano uz kapitalna ulaganja:

Višnjević je kazala da se nada da je provedena javna nabava i zatražene barem tri ponude na što joj je gradonačelnik Hrebak odgovorio:

Govoreći o stanju proračuna pročelnica Bašić je kazala:

Autor: V.R.

Odgovori