Stočni sajam Berek – cijene stoke

I danas je kao i svakog ponedjeljka održan redovni stočni sajam u Bereku. Trgovalo se po sljedećem cjeniku:

Telad – 24,00 kn – 29,00 kn

Janjci – 20,00 kn

Odojci – 16,00 kn

Junad – 14,50 kn – 15,00 kn.

 

Autor: V.R.

 

 

Odgovori