Cijene sa stočnog sajma u Bereku

Održan je stočni sajam u Bereku. Cijene su sljedeće:

Muška telad – 24,00 kn

Ženska telad – 23,00 kn

Odojci – 13,00 kn

Janjad – 19,00 kn

Junad –14,50- 15,00 kn

Odgovori