Cijene sa stočnog sajma u Bereku 16. travnja 2018.

Cijene sa stočnog sajma u Bereku 16. travnja 2018.

Janjci – 18,00 kn

Odojci – 18,00 kn

Muška telad – 26,00-27,00 kn

Ženska telad – 25,00 kn

Junad – 15,00 kn

Odgovori