U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Dubrava koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih) da kandidature za članove Savjeta mladih predaju neposredno u Općinu Dubrava, Jedinstveni upravni odjel ili pošalju poštom na adresu: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10342 Dubrava s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih“.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 28. srpnja 2024. godine.  

Potrebna dokumnetacija nalazi se na mrežnoj stranici Općine Dubrava.