Načelnik Općine Velika Pisanica Fredi Pali potpisao je tri nova ugovora o dodjeli sredstava za rješavanje stambenog pitanja. Općina Velika Pisanica s ciljem pomoći mladima, sprječavanja depopulacije i iseljavanja i poticanja doseljavanja novog stanovništva, dodjeljuje subvenciju za kupnju stambenog objekta na području općine. Od ove godine Općina Velika Pisanica dodjeljuje i dodatnih 1.000,00 EUR ukoliko u roku od 5 godina od potpisivanja ugovora o subvenciji za stambeno zbrinjavanje podnositelj zahtjeva (bračni ili izvanbračni drug, odnosno samohrani roditelj ukoliko je podnositelj zahtjeva) dobije ili posvoji dijete. Subvencija za kupnju nekretnine iznosi 1/3 kupoprodajne cijene, a najviše 4.000,00 EUR. Da bi se ostvarilo pravo na subvenciju za stambeno zbrinjavanje podnositelj zahtjeva mora biti mlađi od 45 godina i svoje stambeno pitanje rješavati stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put s namjerom trajnog nastanjenja na području Općine, pod uvjetom da nije riječ o stjecanju vlasništva od bliskog srodnika. Zahtjevi za subvenciju za stambeno zbrinjavanje zajedno sa dokumentacijom podnose se na obrascima koji su sastavni dio Javnog poziva a mogu se pronaći na internetskoj stranici Općine http://www.velika-pisanica.hr ili preuzeti u Općini Velika Pisanica.

Izvor: Općina Velika Pisanica