Hrvatsko šumarsko društvo, ogranak Bjelovar u suradnji s Gradskim muzejom Čazma i Centrom za kulturu povodom Dana Grada Čazme organizira izložbu 19. bjelovarskog salona fotografija „Šuma okom šumara“ s međunarodnim sudjelovanjem. Svečano otvorenje izložbe održat će se 11. srpnja 2024. godine u 19:00 sati u Centru za kulturu Čazma.

Na izložbi „Šuma okom šumara“ naglašava se neprocjenjiva važnost šuma kao jednog od najkompleksnijih ekosustava našeg planeta, vitalnog za održavanje cjelokupnog života na Zemlji. Kustosica Marina Junger Sokolović iz Centra za kulturu najavila je izložbu: „Šumari, ali i građanstvo će imati priliku po prvi puta pogledati ovu izložbu u Čazmi. Službeno otvorenje bilo je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 18. lipnja, a u četvrtak, 11. srpnja imamo priliku otvoriti je i u Čazmi. Vjerujem kako će ova tema privući veliki broj ljubitelja šuma i šumarstva. Naš kraj je kroz povijest duboko vezan uz šumarstvo i drvnu tehnologiju, tako da se nadam velikom broju posjetitelja, kazala je.

Prva izložba održana je 1998. godine u Gradskom muzeju Bjelovar. U početku je bila na lokalnoj razini kao amaterska izložba fotografija, u kojoj su do 2003. godine sudjelovali samo članovi bjelovarskog Ogranka HŠD-a. Od 2004. godine izložba dobiva naziv Bjelovarski salon fotografije „Šuma okom šumara“, osniva se Ocjenjivački sud te se na raspisani natječaj pozivaju članovi HŠD-a iz cijele Hrvatske da prijave svoje fotografije. Od 2006. godine izložba dobiva međunarodni karakter i prerasta u priznatu izložbu pod nazivom Bjelovarski salon fotografije „Šuma okom šumara“ s međunarodnim sudjelovanjem, na kojem osim domaćih autora sudjeluje i sve više autora iz inozemstva.

Svake godine raspisuje se natječaj na koji se prijavljuje sve više fotografija, od kojih stručni Ocjenjivački sud izabire najbolje koje se izlažu u okviru salona. Pravilo je da se mogu natjecati samo profesionalni šumari sa svojim pojedinačnim ili kolekcijskim uradcima.

Izložba u Čazmi predstavlja jedinstvenu priliku za sve ljubitelje prirode i šumarstva da kroz objektive stručnjaka vide ljepotu i važnost šuma, te da podrže rad i trud šumara koji svojim fotografijama doprinose očuvanju prirodne baštine.