Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara proveo je  projekt „Mogu ja, možeš i ti!”. Radi se o izobrazno informativnim aktivnostima o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 12.990,00 EUR-a. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Edukacija kao važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom zaslužuje i treba konstantnu aktivnost u svim sferama društva.

Djelovanje preko javnih glasila, izrada letaka sa informacijama o potrebi odvojenog sakupljanja, mjestima i mogućnostima odlaganja, obavijesti o pozitivnim efektima, mjere su koje sigurno imaju pozitivan predznak i povećavaju efekte odvojenog sakupljanja otpada. Poznata je činjenica da navike stvorene u djetinjstvu ostaju za čitav život. Zato je iznimno važno već u najranijoj dobi djeteta stvoriti naviku da odvojeno sakupljanje postane način funkcioniranja.

Ciljana skupina ovog projekta su bila djeca nižih razreda osnovnih škola, koja nije sklona korištenju letaka i glasila, pa su se kroz predmetni projekt koristili kanali prilagođeni djeci i mladima – društvene mreže i nove metode poučavanja. U provedbi projekta su sudjelovali učenici nižih razreda I. i III. Osnovne škole Bjelovar, kojima se i ovim putem zahvaljujemo, kao i ravnateljicama, a kao zahvala za sudjelovanje u projektu podijeljeni su im promotivni paketi čija je izrada također bila sastavni dio projekta. Izrađena su četiri kratka edukativna animirana filma za svaku vrstu otpada zasebno (papir, staklo, biootpad, plastika) i video za društvene mreže.