Gradska Knjižnica Slavka Kolara Čazma i Organizacijski odbor manifestacije Slavko Kolar – književni dani raspisuje
Natječaj za kratku priču – satiru

Na natječaju mogu sudjelovati autorice i autori iz Republike Hrvatske i inozemstva koji pišu hrvatskim jezikom, svaki sa samo jednim radom, a tema kratke priče – satire je slobodna. Kratka priča – satira ne smije biti objavljena, a može imati najviše 300 redaka (18.000 znakova, s prazninama).

Na ovogodišnji natječaj može se prijaviti na dva načina:

  1. u pisanom obliku stoga kratke priče – satire treba slati u pisanom obliku,  sve označeno šifrom, na adresu: Gradska Knjižnica Slavka Kolara Čazma, Ulica Alojza Vulinca 3, 43240 Čazma, s naznakom „Natječaj za kratku priču – satiru”, a ostale podatke: puno ime autorice ili autora, adresu, telefon, rješenje šifre treba priložiti u zasebnoj, zatvorenoj koverti,
  2. u elektroničkom obliku

na  e-mail: slavkokolar.price2024@gmail.com

prijavljena priča označena šifrom, te rješenje šifre i osobne podatke autora.

Nepotpune prijave i priče koje nisu satiričnog karaktera te ne udovoljavaju ostalim propozicijama Natječaja neće se uzimati u obzir.

Kratke priče – satire će ocijeniti žiri sastavljen od književnika i/ili književnih kritičara, koji će imenovati Organizacijski odbor, te dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu, koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa:

  • prva nagrada u iznosu od 500,00 eura  neto
  • druga nagrada u iznosu od 300,00 eura  neto
  • treća nagrada u iznosu od  200,00 eura neto

Osim toga, žiri će načiniti izbor od 10 najuspjelijih priča koje će biti objavljene u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama stranici Gradske Knjižnice Slavka Kolara 15. studenoga 2024.

Dodjela nagrada i javno čitanje nagrađenih priča – satira bit će organizirano u okviru manifestacije „Slavko Kolar – književni dani”  30. studenog 2024. u Čazmi.

Natječaj traje od 01. srpnja do 30. rujna 2024.