Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Izvorska voda Studena 1,5L, najbolje upotrijebiti 07/2024, šarža 7B01000091, signiranje na boci XXL206YY7B; najbolje upotrijebiti 08/2024, šarža 7B01000092, signiranje na boci XXL213YY7B; najbolje upotrijebiti 08/2024, šarža 7B01000093 signiranje na boci XXL222YY7B.

Razlog su vidljive organoleptičke promjene vode.

‘Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane’, priopćeno je.