Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme, ponovno je otvoreno pitanje o stanju u tvrtki Komunalije Čazma. Vijećnik Igor Grčić iskoristio je aktualni sat kako bi postavio niz pitanja o ovoj  temi.

Grčić je započeo s pitanjem o fazi obrade stanja u Komunalijama, osobito u kontekstu navodnih pronevjera unutar tvrtke. “U kojoj je fazi kriminalistička obrada nad osobama koje su okrivljene za taj čin, odnosno djelo?” upitao je Grčić, naglašavajući potrebu za odgovornošću.

Nadalje, Grčić je istaknuo da je preuzimanje pozicije direktora nakon svega što se dogodilo zahtijevalo veliku hrabrost. “Stvarno mogu reći da je trebalo imati hrabrosti preuzeti taj vrući krumpir u tom trenutku,” naglasio je.

Apelirajući na veću empatiju prema zaposlenicima Komunalija, posebno onima koji rade na prikupljanju i razvrstavanju otpada, Grčić je istaknuo potrebu za boljom klasifikacijom otpada od strane građana te smanjenje pritužbi na društvenim mrežama.

“Ukazuje se na aktualna događanja u našoj tvrtki Komunalije. Desilo se to što se desilo, kriminalistička istraga traje, ali optužnice još nisu podignute, što je apsurd. Prošlo je već godinu i pol dana od otkrivanja djela, a optužnice za pronevjere milijunskih iznosa još nisu podignute. Za sitne iznose ljudi završavaju u zatvorima i pod istragama dok se ovdije radi o milijunskim iznosima koji su pronevjereni i znaju se odgovorni ljudi u tome. Žao mi je što je tako,” kazao je Pirak.

Pirak je nadalje objasnio kako su svi bili izmanipulirani, od Nadzornog odbora koji je usvajao lažna financijska izvješća, do same skupštine. “Skupština sam ja kao gradonačelnik koji je dobivao ista ta izvješća potpisana od strane direktora. Još je zastrašujuće da je suglasnost na sva ta financijska izvješća davala revizijska tvrtka koja ne postoji već deset godina. Ta revizijska izviješća su govorila da je sve odrađeno po zakonu i da je financijsko vođenje firme bilo po zakonu. Protiv njih smo podigli kaznenu prijavu kako bismo razriješili ovaj čvor i krenuli u drugom smjeru. Odgovorni moraju odgovarati za pronevjeru i vratiti novac koji je od građana Čazme,” rekao je Pirak.

“Ako je firma u vlasništvu Grada, tj. građana, onda smo za taj novac mogli puno toga učiniti. Zato je ključno da se odgovorni za pronevjeru suoče s posljedicama svojih djela i da se novac vrati,” zaključio je Pirak.

Nadalje, naglasio je da je potrebno unaprijediti gospodarenje otpadom u Čazmi. “Nažalost, u gospodarenju otpadom u zadnjih deset godina kada su svi otišli bitno naprijed mi smo bili loši. Kako smo imali financijski nered u firmi imali smo ga i u tom djelu. Nije bilo prikazivano od strane Uprave tvrtke da je tu loše stanje. Danas je famozna plava kanta, reciklažna kanta. Netko mora probrati taj otpad i napraviti koristan otpad, što završava na lokaciji bivše ekonomije gdje je sortirnica. Nabavili smo naprednu liniju za sortiranje otpada i puno toga treba učiniti kako bi građani stekli naviku odvajanja otpada,”  kazao je.

Pirak je nadalje pojasnio da je nužno da se Komunalije više angažiraju na edukaciji građana o pravilnom razvrstavanju otpada. “Tvrtka Komunalije trebala bi više raditi na edukaciji građana o tome što ide u koju kantu. Nabavit ćemo još kanti za različite vrste otpada. Korisni otpad nije smeće, on ima svoju vrijednost. Kvalitetnim izdvajanjima možemo utjecati na cijenu zbrinjavanja komunalnog otpada,” istaknuo je.

Pirak je dodatno objasnio kako funkcionira odvoz glomaznog otpada jer se proširila netočna informacija da se više glomazni otpad ne zbrinjava besplatno. “Nije točno da je ukinut odvoz glomaznog otpada. On je unaprijeđen na način da svako domaćinstvo dobije spremnik od pet kubika dva puta godišnje besplatno. Građani trebaju nazvati komunalno poduzeće, zatražiti odvoz glomaznog otpada i spremnik će biti u domaćinstvu dok se ne napuni. Zatim će se taj spremnik odvesti i zaposlenici Komunalija će taj otpad razvrstati besplatno. Još jednom napominjem besplatno zbrinjavanje glomaznog otpada nije ukinuto već je regulirano na drugi način,” rekao je Pirak.