Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme donesena je odluka o preimenovanju postojećih i imenovanju novih ulica u naseljima Čazma, Bosiljevo, Općevac, Palančani, Sovari, Suhaja, Grabovnica, Bojana, Vučani, Gornji Draganec, Novo Selo, Vagovina i Andigola.

U naselju Čazma, katastarska općina Čazma, u ulici Svetog Andrije dodani su novi odvojci:

 • ”Svetog Andrije, I. odvojak”, na k.č.br. 3006/1 i 3006/2, za objekte na k.br. od 28 do 30J,
 • ”Svetog Andrije, II. odvojak”, na k.č.br. 2995/1 i 2995/2, za objekte na k.br. od 19 do 19D i 21A,
 • ”Svetog Andrije, III. odvojak”, na k.č.br. 2996/1 i 2996/2, za objekte na k.br. od 39A do 39C, 41, 43, 45,47, 49, 93 i 95,
 • ”Svetog Andrije, IV. odvojak”, na k.č.br. 2849 i 2853/3, za objekte na k.br. od 57 do 57E,
 • ”Svetog Andrije, V. odvojak”, na k.č.br. 3013/1, za objekte na k.br. 62A i 62B.

U  naselju Čazma, k.o. Čazma, na k.č.br. 3025-DIO i 1583/1, od križanja s ulicom Trg Čazmanskog kaptola do naselja Gornji Draganec, dosadašnja ulica Novačića Milana mijenja naziv i sada se naziva ”Milana Novačića”.

U  naselju Čazma, k.o. Čazma, na k.č.br. 1705/2 od križanja s Milana Novačića do kraja ulice imenuje se ulica ”Vustje”.

U  naselju Čazma, k.o. Čazma, na k.č.br. 1669 od križanja s Milana Novačića do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Milana Novačića)  imenuje se ulica ”Kešerovac”, za objekte na k.br. od 88A do 88D.

U  naselju Čazma, k.o. Čazma, na k.č.br. 1541/1 od križanja s Milana Novačića do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Milana Novačića) imenuje se ulica ”Bedenik”, za objekte na k.br. od 141A do 141C.

U  naselju Bosiljevo, k.o. Bosiljevo, na k.č.br. 709 od križanja s ulicom Bosiljevo do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Bosiljevo) imenuje se ulica ”Ulica lug”.

U  naselju Bosiljevo, k.o. Bosiljevo, na k.č.br. 418 od križanja s ulicom Bosiljevo do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Bosiljevo) imenuje se ulica ”Jelajgradska ulica”.

U  naselju Bosiljevo, k.o. Bosiljevo, na k.č.br. 17/1 od križanja s ulicom Bosiljevo do mosta na rijeci Glogovnici (do sada sastavni dio ulice Bosiljevo) imenuje se ulica ”Gumnička ulica”.

U  naselju Bosiljevo, k.o. Bosiljevo, od križanja s ulicom Bosiljevo (do sada sastavni dio ulice Bosiljevo) imenuje se ulice koje se od sada nazivaju:

 • ”Bosiljevo brdo”, na k.č.br. 712,
 • ”Bosiljevo brdo, I. odvojak”, na k.č.br. 321 i 329,
 • ”Bosiljevo brdo, II. odvojak”, na k.č.br. 350,
 • ”Bosiljevo brdo, III. odvojak”, na k.č.br. 523, 492 i 537,
 • ”Bosiljevo brdo, IV. odvojak”, na k.č.br. 388/2 i 389,
 • ”Bosiljevo brdo, V. odvojak”, na k.č.br. 462,
 • ”Bosiljevo brdo, VI. odvojak”, na k.č.br. 557, 567, 571 i 593,

U  naselju Općevac, k.o. Dapci, na k.č.br. 2058 i 2007 od križanja s ulicom Općevac do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Općevac) imenuje se ulica ”Ulica Matatinka”.

U  naselju Palančani, k.o. Dapci, na k.č.br. 1875, 1639, 1737, 1788 i 1808, od križanja s ulicom Palančani (do sada sastavni dio ulice Palančani) imenuje se ulica ”Buturiš”.

U  naselju Sovari, k.o. Dapci, na k.č.br. 871 i 1285/5, od križanja s ulicom Sovari do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Sovari) imenuje se ulica ”Sovari brdo”.

U  naselju Suhaja, k.o. Pobjenik, na k.č.br. 1694, od križanja s ulicom Suhaja do kraja ulice (do sada sastavni dio ulice Suhaja) imenuje se ulica ”Suhajica”.

U  naselju Suhaja, k.o. Pobjenik, na k.č.br. 1690, (do sada sastavni dio ulice Suhaja) imenuje se ulica ”Vinogradarska”.

U  naselju Grabovnica, k.o. Bojana, na k.č.br. 2175/1, 2172/1, 1350/5, 2204/1 i 1392/4 i 2174, od križanjnja s ulicom Ante Starčevića, do sada ulica Grabovnica, mijenja se u ”Sveti Vid”.

U  naselju Vučani, k.o. Bojana, u ulici Vučani, dodaju se odvojci koji se sada nazivaju:

 • ”Vučani, I. odvojak”, na k.č.br. 2201, za objekte na k.br. od 19 do 21,
 • ”Vučani, II. odvojak”, na k.č.br. 1851/3, za objekte na k.br. 26 i 27,
 • ”Vučani, III. odvojak”, na k.č.br. 2199, za objekte na k.br. 31, 33 do 36 i od 38 do 42,
 • ” Vučani, IV. odvojak”, na k.č.br. 2188, za objekte na k.br. od 50, 52 i 54 do58,
 • ” Vučani, V. odvojak”, na k.č.br. 2186, za objekte na k.br. 60, 62 i 65 do 69.

U  naselju Novo Selo, k.o. Miklouš, na k.č.br. 1533/1, od postojeće ulice Novo Selo do granice naselja Novo Selo (k.br. 79 do 98), dosadašnja ulica Gornji Miklouš mijenja se u ”Novo Selo”.

U  naselju Bojana, k.o. Bojana, na k.č.br. 2125-DIO, 2132, 2133, od križanjnja s ulicom Bojana prema crkvi (do sada sastavni dio ulice Bojana) imenuje se ulica ”Bojana brdo”.

U  naselju Gornji Draganec, k.o. Draganec, na k.č.br. 1554, od križanjnja s ulicom Gornji Draganec do granice naselja Donji Draganec (do sada sastavni dio ulice Gornji Draganec) imenuje se ulica ”Vinogradska ulica”.

U  naselju Vagovina, k.o. Vagovina, na k.č.br. 723/2, 724/4, 1469 i 1445/1-DIO, od križanjnja s ulicom Vagovina do granice naselja (do sada sastavni dio ulice Vagovina) imenuje se ulica ”Stara Vagovina”.

U  naselju Andigola, k.o. Miklouš, na k.č.br. 1857/1, 1857/2 i 1857/3, imenuje se ulica Kopčić brdo”.

Troškove za provođenje ove odluke osobama koje imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište na području na koje se odnose izmjene, osigurati će se u proračunu Grada Čazme.