Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svojoj 26. sjednici donijelo je odluku o smanjenju više stope poreza na dohodak s dosadašnjih 28% na 25%.

Podsjetimo, na 21. sjednici održanoj 28. studenoga 2023. godine, Vijeće je donijelo Odluku o visini poreznih stopa kojom su određene dvije stope poreza na dohodak: niža stopa od 18% i viša stopa od 28%. Tijekom primjene tih stopa, uočeno je da one nisu negativno utjecale na priljev sredstava u gradski proračun, već je zabilježen pozitivan trend rasta prihoda od poreza na dohodak.

Zbog pozitivnih financijskih rezultata, odlučeno je smanjiti višu stopu poreza kako bi se dodatno potaknuo rast prihoda od poreza na dohodak. Očekuje se da će ovo porezno rasterećenje pozitivno utjecati na zapošljavanje, osobito visoko obrazovanih kadrova i radnih mjesta s višim primanjima, te na zadržavanje postojećih radnih mjesta i povećanje potrošnje.

Ova odluka je u skladu sa zakonskim propisima, a primjena nove stope od 25% počet će od 1. siječnja 2025. godine. Očekuje se da će ova mjera osigurati željeno porezno rasterećenje na plaćama, poticati zapošljavanje i gospodarski rast te zadržati odgovarajuću razinu prihoda od poreza na dohodak.