Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Čazma na svojoj 31. sjednici donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ili ravnateljice ove ustanove. Za mjesto ravnatelja mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete prema čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ravnatelj se imenuje na pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Uvjeti natječaja

Kandidati moraju imati završen odgovarajući studij, položen stručni ispit, te najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • Životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • Dokaz o državljanstvu
  • Dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili oslobođenju od polaganja
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)
  • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
  • Sažeti pregled/razvojni plan za mandatno razdoblje
  • Dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa

Prijave

Pisane prijave se podnose isključivo poštanskim putem na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Braće Radić 13a, Čazma, s naznakom: »Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati«. Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata ako ni jedan ne udovoljava uvjetima. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Za više informacija posjetite Narodne novine