S obzirom na predstojeću sezonu korištenja godišnjih odmora, sve učestalijih boravaka u prirodi i putovanja, a u namjeri preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom uživanju u slobodnim aktivnostima i ponašanju prema okolišu te samozaštiti u ljetnom razdoblju, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a na hrvatskom i engleskom jeziku objavilo je letak pod nazivom „ODGOVORNO LJETOVANJE“.

Riječ je o kratkom pregledu preporuka i uputa za građane tijekom aktualne turističke i protupožarne sezone, a sve s ciljem upoznavanja sa savjetima kojima je svrha odgovorno ponašanje u prirodi i sprečavanje ugrožavanja zdravlja uzrokovanih toplinskim valovima, praćenja najava vremenskih nepogoda, te važnih napomena koje se odnose na prevenciju nastanka požara.

S obzirom na aktualnu protupožarnu sezonu apeliramo na građane da slušaju upute nadležnih službi i poštuju natpise upozorenja mjesta koja posjećuju, budu oprezni i ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške te da ukoliko primijete požar odmah nazovu 112 čija je zadaća prijem svih HITNIH poziva na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša.  Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 pruža brzu, jednostavnu i učinkovitu vezu s žurnim službama te igra ključnu ulogu u osiguravanju hitne pomoći i sigurnosti građana.

Upravo s ciljem postizanja prioriteta sigurnosti lokalnog stanovništva i turista, a uzevši u obzir posljedice klimatskih promjena čijim  vremenskim ekstremima svakodnevno svjedočimo, iznimno je korisno  da se građani upoznaju s konkretnim mjerama zaštite i predostrožnosti preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti njihovu sigurnost  (požar, poplava, toplinski val, grmljavinsko nevrijeme…).