Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren održao je Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima općina s područja županije na kojem se raspravljalo o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava o čemu će se raspravljati i odlučivati na idućoj Županijskoj skupštini.

Župan je pojasnio kako temeljem zakonskih propisa odluku o proglašenju nacionalnog parka donosi Hrvatski sabor na prijedlog resornog ministarstva, odnosno Vlade te da je riječ o vrlo složenom i dugotrajnom postupku u kojem će biti potreban velik angažman brojnih dionika, stručnjaka i zainteresiranih subjekata te cjelokupne javnosti ovog kraja, ali i ostale četiri županije kroz koje protječe rijeka Drava.  

Zakon o zaštiti prirode govori da se u ovakve procedure treba uključiti iznimno velik broj parametara u kojima uz zaštitu prirode treba voditi računa i o pitanjima gospodarske djelatnosti, vlasničkih prava, procjenama rizika, granicama potencijalnog nacionalnog parka, raznim studijama koje se odnose na utjecaj na okoliš, ali i o sastavu Radne skupine koja će se baviti tim pitanjima na više razina.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave su u raspravi iskazali svoja mišljenja, složivši se o važnosti očuvanja prirode i koristima koje bi nacionalni park donio, ali su upozorili i na potencijalnu bojazan stanovništva koje je ekonomski vezano uz rijeku Dravu zbog mogućih financijskih gubitaka i ograničenja koja više ne bi dozvoljavala određene djelatnosti i iskorištavanje prirodnih resursa rijeke.    

O svemu će se dodatno raspravljati na idućoj Županijskoj skupštini na kojoj će se donijeti i Zaključak o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava.