Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2024. donio je odluku  o odobravanju sredstava pomoći Općini Dubrava u visini od 319.503,30 EUR pri provedbi projekta pod nazivom ˝Ozelenjivanje, spajanje i izgradnja mreža za pješačenje u Općini Dubrava˝.

Navedeni projekt kombinacija je ozelenjivanja postojeće šetnice u Zagrebačkoj ulici na prometnici DC26 koja se nalazi na samom ulasku u općinu te je povezana kružnim tokom i postojećom šetnicom koja se proteže Radničkom ulicom. Cilj projekta je spajanje cjelokupne mreže za pješačenje izgradnjom dodatnih 900 metara šetnice u Radničkoj ulici zajedno sa ozelenjivanjem obje šetnice. Tijekom sadnje odgovarajućeg drveća također će se paziti na reguliranje količine osunčavanja ovisno o sezonama i dobu dana te u potpunosti osigurati zasjenu boravka ljudi i koridore kretanja na šetnicama.

Provedbom ovog projekta Općina Dubrava pozitivno će utjecati na okoliš i bioraznolikost, kvalitetu života stanovnika naše općine te svakako smanjiti utjecaj klimatskih promjene.