Na temelju Zakona o tržištu plina, na svim distribucijskim područjima Republike Hrvatske proveden je natječaj kojim su određeni opskrbljivači plinom za kućanstva u razdoblju od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

Tako je HERA donijela odluku kojom će tvrtka E.ON Plin opskrbljivati  plinom područje  Gradske plinare Bjelovar s cijenom od 0,0091 eura/kWh, dok su za opskrbljivača plinom za područje Čazme izabrane Komunalije Čazma s cijenom od 0,0084 eura/kWh.

Odabrani opskrbljivač je dužan najkasnije do 31. listopada 2024. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge te informirati krajnje kupce o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Potrebno je naglasiti kako svi registrirani opskrbljivači plinom mogu ponuditi tržišne ugovore krajnjim kupcima na svim distribucijskim područjima prema tržišnim uvjetima, što znači da i oni opskrbljivači koji nisu odabrani na natječaju za javnu uslugu opskrbe plinom mogu sudjelovati u daljnjoj opskrbi plina.

Svi krajnji kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od bilo kojeg opskrbljivača plinom.