Bjelovarsko-bilogorskoj županiji odobren je projekt „ Drvo više-županija diše“. Tim povodom županu Marušiću uručen je ugovor o sufinanciranju projekta.

Projekt je uspješno prijavljen na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, te je dobio odobrenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 109.023,03 eura, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 80%.

Projekt obuhvaća dvije ključne aktivnosti: ozelenjivanje javnih površina sadnjom drveća i izgradnju javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na mjestima javnih okupljanja.

Ove aktivnosti bit će provedene na prostoru županijskih ustanova, uključujući Domove zdravlja u Daruvaru, Garešnici, Čazmi i Grubišnom Polju, te Srednjoškolskom centru u Bjelovaru i Osnovnoj školi u Štefanju.

Sadnjom drveća u parkovima i na mjestima javnih okupljanja povećat će se količina zelenih površina unutar urbanih područja, što će smanjiti učinak toplinskog otoka stvaranjem „sigurnih točaka“ koje pružaju sklonište od toplinskih valova.

Osnovni cilj projekta „Drvo više- Županija diše“ je ojačati otpornost urbanih sredina na pritiske uzrokovane klimatskim promjenama koji se odnosi na poboljšanje sposobnosti gradova i naselja da se prilagode klimatskim promjenama i minimiziraju negativne utjecaje na okoliš.