Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Berek održanoj u utorak, 29. svibnja, raspravljalo se o nekoliko točaka dnevnog reda vezanih za financijsko poslovanje i komunalnu infrastrukturu općine.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća vijećnici su razmatrali i usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Berek za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. godine. Nakon detaljne analize, vijećnici su jednoglasno usvojili izvještaj.

– Ako usporedimo proračun za 2022. i 2023. godinu, vidimo da je u 2023. godini proračun veći za nekih 300 tisuća eura. Plan proračuna koji je izvršen nakon rebalansa za 2023. godinu iznosi milijun i 514 tisuća eura, što pokazuje određeni napredak svake godine. Prisjetimo se da smo prije nekoliko godina imali znatno manje sredstava. Možemo biti donekle zadovoljni jer sve bitno je uravnoteženo. U 2023. godini uspjeli smo pokriti minus iz 2022. godine, a ostalo je i sredstava, rekao je načelnik Mato Tonković.

Uslijedilo je usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Izvještaj je prikazao realizaciju planiranih aktivnosti i projekata vezanih uz održavanje cesta, javne rasvjete, groblja, bankina i javnih zelenih površina.

-U ovu svrhu u prošloj godini plan je bio utrošiti 166 tisuća eura, ostvareno je 73.805 eura. Vidi se izvor prihoda, najviše od šumskog doprinosa. Planirali smo toliko, međutim, nismo uspjeli ostvariti sve prihode jer jednostavno nije bilo novca. Bile su potrebne druge stvari, ali smo koliko-toliko uspjeli održavati ceste i sve što je bilo potrebno, kazao je Tonković.

Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Na kraju sjednice, raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Berek za 2023. godinu. Nakon kraće diskusije, prijedlog je usvojen, čime je definirana raspodjela financijskih sredstava koja će se koristiti za pokrivanje minusa iz 2022. godine i za daljnje razvojne projekte i poboljšanje komunalnih usluga u općini.