Žene širom svijeta imaju važnu ulogu u razvoju ruralnih područja i poljoprivrednoj proizvodnji, koja je ujedno primarna, osnovna djelatnost i jedna od najvažnijih grana gospodarstva svake zemlje. Primarne djelatnosti zadovoljavaju osnovne ljudske potrebe, potrebu za prehranjivanjem i za radom, a prve su ljudske djelatnosti koje su se razvile u povijesti. Kao proizvodna djelatnost sastoji se od nekoliko osnovnih grana:

1.        Ratarstvo, livadarstvo i pašnjarstvo

2.        Voćarstvo

3.        Vinogradarstvo

4.        Stočarstvo

5.        Ostale poljoprivredne proizvodnje.

Bjelovarsko-bilogorska županija može se dičiti poljoprivrednom proizvodnjom zbog postojanja prirodnih resursa, očuvanosti i visoke plodnosti tla te kvalitete zraka te postoje idealni uvjeti za ulaganja u daljnji razvitak ekološke proizvodnje poljodjelskih kultura i stočarstva. Značajnu ulogu u ostvarenju toga cilja i samog povećanja proizvodnog potencija Bjelovarsko-bilogorske županije imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Veliki broj OPG-ova na području naše županije primjer su kako žena kao pojedinac ima vrlo bitnu ulogu u gospodarstvu i društvu. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, najveći udio žena na čelu poljoprivrednih gospodarstava imaju Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Ličko-senjska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija (32,62%). Navedeni podaci ukazuju na to da je Bjelovarsko-bilogorska županija izrazito povoljni poljoprivredni kraj s kvalitetnim i prostranim poljoprivrednim zemljištem, razvijenim stočarstvom i ratarstvom koji pruža mogućnosti zadržavanja mladih ljudi u ruralnim prostorima. Paralelno tome, važno je staviti naglasak na promociju vrijednosti i važnosti žene na selu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine.

Baviti se poljoprivredom oduvijek je bilo vrlo teško, a u današnje vrijeme ubrzanoga načina života taj se posao čini umijećem te zbog toga s potpunim pravom možemo seoske žene nazvati i ženama – junakinjama. Uz ona tri ugla u rekući, kako kaže stara izreka, žene često drže i veći dio četvrtoga. Upravo zbog njih, 15. listopada proglašen je Svjetskim danom seoskih žena. Ideja o tome krenula je 1995. godine na četvrtoj Konferenciji o ženama Ujedinjenih naroda u Pekingu i od tada se održava svake godine. U povodu toga, u Hrvatskoj se od 2000. godine održava i izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Svjetski dan seoske žene u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prvi put obilježen je 15. listopada 2003. godine u Međurači u općini Nova Rača, a dok je zadnji izbor za ”Najuzorniju seosku ženu Bjelovarsko-bilogorske županije” održan davne 2014. godine u Ivanskoj.

Kako bi se vratili na ispravan put koji podržava seosku ženu, tradicijske i ljudske vrijednosti te kako bismo pokazali otvaramo ovaj poziv kojim želimo okupiti sve naše vrijedne seoske žene i dati im naklon.

Ovim pozivom na izbor ”Najuzornije seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije” želimo potaknuti žene da predstave sebe i svoje gospodarstvo te da se prijave u što većem broju kako bi pokazale svoje mogućnosti, tradiciju i raznolikost bilogorskog kraja. Najuzornija seoska žena Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljat će našu županiju i tradiciju našeg ruralnog kraja i na Izboru ”Najuzornije hrvatske seoske žene” koji će se održati 5. listopada 2024. godine u Zadarskoj županiji.

Prijave se podnose na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, www.bbz.hr, a ispunjenu prijavu dostavlja do 1. lipnja 2024. godine putem e- maila: poljoprivreda@bbz.hr.