Krajem travnja 2024. godine u HZZ PU Bjelovar registrirane su 3.053 nezaposlene osobe. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih manji je za 6,3 % ili 204 osobe, a u odnosu na travanj 2023. manji je za 2,2 % ili 69 osoba. Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u travnju 2024. godine je 3,1 %.

Krajem travnja 2024. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar 1.394, zatim u Ispostavi Daruvar 694, Ispostavi Garešnica 485, Ispostavi Čazma 246 te Ispostavi Grubišno Polje 234.

U travnju 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Čazma za 32 osobe, Ispostavi Garešnica za 41, Ispostavi Grubišno Polje za 17 , Ispostavi Bjelovar za 88 te u Ispostavi Daruvar za 26. U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Grubišno Polje za 42 osobe, Ispostavi Čazma za 40, Ispostavi Bjelovar za 93, dok je nezaposlenost povećana u Ispostavi Garešnica za 48 osoba te u Ispostavi Daruvar za 58.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

 U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe srednjoškolske razine obrazovanja (57,1%), slijede osobe niže razine obrazovanja (35,8 %), a osobe visokoškolske obrazovne razine čine najmanji udio (7,1 %).

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 15,4 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 17,5 %, od 35 do 44 godine 19,3 %, od 45 do 54 godine 24,2 % te od 55 i više godina 23,6 %.

 Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U travnju 2024. godine novčanu naknadu je koristila 531 nezaposlena osoba od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 109 osoba u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na travanj 2023. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 10 osoba.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom travnja 2024. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 530 osoba. Od toga je zaposleno 406 osoba i to: 382 na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 24 na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar 180, a zatim iz Ispostave Daruvar 70, Ispostave Garešnica 69, Ispostave Čazma 34 te Ispostave Grubišno Polje 29. Istodobno su u travnju 2024. godine 124 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu. 2.2.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom travnja 2024. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 326 osoba. Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Bjelovar 156, Ispostavi Daruvar 68, Ispostavi Garešnica 53, Ispostavi Čazma 25 a najmanje u Ispostavi Grubišno Polje 24.