Odluka o proglašenju 16.05. kao Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama donesena je na sjednici Hrvatskog sabora 2017. godine, i od tada se na razne prigodne načine obilježava svake godine diljem naše države. Cilj aktivnosti koje se organiziraju na taj dan je senzibiliziranje javnosti na prava i mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama, ali i kako bi se pokazalo da su i one ravnopravni članovi zajednice u kojoj žive. 

Prema suvremenim spoznajama i pristupu Svjetske zdravstvene organizacije i na temelju podataka Američkog saveza za mentalnu retardaciju, intelektualne teškoće se određuju kao „Značajno ograničenje u ukupnom životu pojedinca, karakterizirano bitnim ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem, koje je istodobno povezano sa smanjenom razinom u dvije ili više adaptivnih vještina.“ Područja adaptivnih vještina su: briga o sebi, komunikacija, socijalne vještine, stanovanje, zdravlje i sigurnost, samousmjeravanje, funkcionalna akademska znanja, slobodno vrijeme i rad. Smatraju se dinamičkim i razvojnim određenjem, znatno je otežano uključivanje u društveni život, povezano je sa zaustavljanjem ili nedovršenim razvojem intelektualnog funkcioniranja, utvrđuju se prije 18. godine života.

Prema podacima Registra za osobe s invaliditetom HZJZ-a za 2021. godinu, prema težini invaliditeta, odnosno težini oštećenja funkcionalne sposobnosti, u Hrvatskoj živi 28.901 osoba s intelektualnim teškoćama a udio osoba s intelektualnim oštećenjima u ukupnoj broju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj je 4,93% u protekloj godini.

U poboljšanju životnog standarda i pružanju mogućnosti za aktivno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama znatno pridonose organizacije civilnog društva, stvarajući pozitivnu predodžbu u javnosti o osobama i njihovim potrebama i time promiču njihovo uključivanje u život zajednice. Posebna važnost pridaje se udrugama osoba s intelektualnim teškoćama, koje trebaju biti istinski partner vlasti tijekom cijelog procesa – od kreiranja i realizacije programa pa sve do evaluacije provedenih mjera i aktivnosti.

Upravo s tim ciljem i na tom putu vrlo aktivno djeluje i naša udruga, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar.

 Kratko o udruzi OSIT Bjelovar i važniji projekti

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar je nestranačka i neprofitna organizacija civilnog društva koja okuplja osobe s intelektualnim teškoćama, njihove roditelje i obitelji sa područja grada Bjelovara i okolnih naselja. Udruga je osnovana 1997. godine na inicijativu roditelja i obitelji osoba s intelektualnim teškoćama. Doprinijeti zaštiti prava osoba s intelektualnim teškoćama i kvaliteti života njihovih obitelji te razvoju održive mreže dostupnih socijalnih usluga i programa u Hrvatskoj i Europskoj uniji i našoj sredini, a sve u skladu s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom jasna je misija naše udruge. Ono čemu težimo, naša vizija je aktivno djelovanje u poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji s naglaskom na prevenciji institucionalizacije, što duži boravak takve osobe u svojoj prirodnoj sredini, u obitelji, utjecati na proces donošenja novih zakona te doprinosa razvoju socijalno uključivog društva u kojem je svaki član jednako vrijedan i zaslužuje dostojanstvo. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar djeluje pod različitim nazivima na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1961. godine. Pod nazivom Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama djeluje od 15. 12. 1997. godine kada je upisano u Registar udruga u Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, a od 06.08.2015. Društvo mijenja ime u Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar. Još 1998. godine  osnovan je Klub za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Bilogora“, a 2006. godine organizira se i prvi poludnevni boravak za deset naših članova. Ono na što smo posebno ponosni je da je Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar, jedna od prvih organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj, koja je bila uključena u mrežu pružatelja socijalnih usluga, te prema rješenjima Zavoda za socijalni rad (bivšeg Centra za socijalnu skrb Bjelovar), od 2009. godine pružamo socijalnu uslugu za 10 korisnika, odraslih osoba s intelektualnim teškoćama s područja grada Bjelovara i okolnih mjesta. Ono na što smo posebno ponosni jest da smo nakon dugo vremena i upornog rada te inzistiranja kod ministarstva, konačno od 01.04.2024. godine od nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dobili rješenje i odobrenje za povećanje kapaciteta te  za uključivanje dodatnih deset osoba s intelektualnim teškoćama, te smo sada pružatelji izvan institucijske usluge u mreži pružatelja „Poludnevni boravak“ za 20 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama aktivno radi i provodi te aplicira na razne projektne natječaje. Trenutno aktivno provodimo nekoliko projekata, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Na lokalnoj razini, Udruga trenutno provodi tri projekta, i to dva odobrena putem natječaja grada Bjelovara, i jedan putem natječaja Bjelovarsko-bilogorske županije. Odobren nam je i projekt naziva „Osvijestimo različitosti zajedno“ od strane HEP-a, iz Javnog poziva „Svjetlo na zajedničkom putu“. Na nacionalnoj razini, Udruga također provodi nekoliko projekata, a dva su financirana iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Važan i veliki projekt je nastavak već nekoliko ciklusa trogodišnjih programa pružanja socijalnih usluga koje pružaju udruge, a pod nazivom “Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama – moje sigurno mjesto”, a trenutno smo u fazi završetka prve godine a s 01.06.2024. krećemo sa provođenjem druge godine. Tim projektom zaposlili smo dva stručnjaka iz područja radne terapije i praktičnih aktivnosti. Udruga je korisnik i Institucionalne podrške od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, te zajedno provodimo projekt naziva “Znanjem u bolje sutra”. I putem tog projekta smo zaposlili stručnjaka, diplomiranu ekonomisticu, koja je dala dodanu vrijednost našoj organizaciji. Osim navedenih „aktivnih“ projekata, s nestrpljenjem čekamo rezultate za još tri prijavljena projekta, te nam držite fige da nam budu odobrena! Uz te projekte, kao što smo naveli, pružamo i socijalnu uslugu u mreži pružatelja, te smo partneri drugim udrugama i organizacijama civilnog društva a sudjelujemo u njihovim projektnim aktivnostima. Jedan od vrlo važnih projekata, koji je nedavno završio, je naziva “Ne tražimo sažaljenje, tražimo priliku” odobren od strane Ureda Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge agencija za odnose s javnošću, a putem Javnog poziva “Komunikacijska podrška društveno korisnim programima”. Ovim projektom pokrenuli smo javnu kampanju s ciljem skretanja pažnje javnosti i društvene zajednice na sposobnosti i mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama te nužnosti njihova zapošljavanja na tržištu rada. Udruga je učlanjena u Udrugu invalida grada Bjelovara i jedna je od 32 članice Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Tajnik udruge, Mario Blaha, prof., ujedno je i Podpredsjednik Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. U udruzi na neodređeno rade troje zaposlenika: Martina Viščević, viša radna terapeutkinja, prof. Mario Blaha, dipolmirani kineziolog, Ivana Smola Anđal, viši radni terapeut/fizioterapeut. Na određeno su zaposlene dvije osobe i to na mjestu organizatora kulinarskih radionica Ivančica Furlan, a na mjestu asistent i projekt managera Marina Tomiša, dipl.oecc.  Ponosni smo što smo putem mjere Javni rad, od 01.03. ove godine zaposlili i članicu naše udruge Mirnu Arapović, i na taj način pokazali da su i oni sposobni raditi, zaraditi svoj osobni dohodak i ostvariti svoje temeljno ljudsko pravo, pravo na rad! Broj zaposlenika varira te ovisi o odobrenim projektima koje udruga provodi u određenom vremenskom periodu.

                Udruga „OSIT“ Bjelovar predstavlja dobrovoljni oblik okupljanja osoba s intelektualnim teškoćama, roditelja, staratelja, prijatelja i drugih ljudi sličnih i približno istih interesa. Aktivnosti udruge usmjereni su na rad osoba s intelektualnim teškoćama te članove njihovih obitelji, sa ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta življenja i života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Isto tako, cilj rada s roditeljima i ostalim članovima obitelji je da se bolje shvati i olakša životna situacija, racionalnije prihvati uloga u njoj, uloga ostalih članova obitelji, složenost rješavanja problema, specifičnost izražavanja i zadovoljavanja potreba svog člana. Udruga je mjesto gdje roditelji i ostali članovi obitelji, mogu razgovarati o različitim problemima, iznoseći svoja iskustva, razmjenjivati mišljenja s drugim roditeljima ali i stručnim osobama defektolozima, socijalnim radnicima, psiholozima, radnim terapeutima, pravnicima i slično.

                Udruga radi radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, a  aktivnosti se odvijaju pod kontrolom i vodstvom viših radnih terapeuta, voditelja udruge, volontera i po potrebi  stručnih osoba iz različitih područja djelatnosti. Mjesto je to okupljanja, druženja, razmjene iskustava, mjesto zaljubljivanja, simpatija, plesa, veselja, podrške ali i zajedničkog tugovanja. Mjesto gdje smo svi isti i jednako važni, mjesto gdje smo jedni drugima podrška. Svakodnevno provodimo individualizirane radno-terapijske aktivnosti kako bi ih uveli i osposobili za samostalna i neovisan život. Našim korisnicima osiguravamo uslugu prijevoza, kako bi im pružili dostupnost bez obzira na vremenske i financijske uvijete. Također, osiguravamo im dnevno jedan topli obrok, koji je nekima od njih i jedini topli obrok u danu. Aktivnost udruge je javna i otvorena za sve ljude dobre volje. Osim stručnjaka, u udruzi veliki je odaziv volontera, a surađujemo i s mnogim tvrtkama, organizacijama i institucijama. Odličnu suradnju imamo sa gradom Bjelovarom, Bjelovarsko-bilogorskom županijom, udrugama invalida, raznim asocijacijama mladih, udrugama žena, umirovljenika, sportskih društva i slično.

  • Izazovi s kojima se korisnici  svakodnevno susreću

Sigurnost! Sigurnost i dugoročno planiranje je problem s kojim se svakodnevno susrećemo u svom radu. Ima ona poznata pjesma koju rado pjevamo a kaže „nije u šoldima sve“, i s njom se možemo djelomično složiti. Nije sve u novcu, ali da bi mogli dugoročno planirati i imati sigurnost u radu, ipak je potrebno imati neki siguran izvor prihoda. Mi kao organizacija civilnog društva, kao i mnoge druge u našem Savezu, pružatelji smo socijalnih usluga za jednu od najranjivijih društvenih skupina, za osobe s intelektualnim teškoćama. Svi mi smo godinama pružatelji izvan institucijskih socijalnih usluga i odrađujemo veliki i važan posao te skrbimo za populaciju osoba s invaliditetom na mjestima gdje to država nije osigurala. Realno gledajući, preuzeli smo i radimo veliki i odgovoran posao umjesto države, umjesto lokalne uprave i samouprave, ali na žalost sa nesigurnom i ograničenim izvorima financiranja. Ako pogledamo cijene istih socijalnih usluga u državnim institucijama, one su znatno više od onih koje su nama odobrene. Samim time nas se ograničava da ponudimo bolje uvijete za zapošljavanje potrebnih stručnjaka na duže vrijeme. Mnoge udruge uspiju dobiti financiranje putem nekog velikog projekta te zaposle stručnjake na godinu ili dvije, i tada projekt završi i oni na žalost odlaze na sigurnije radno mjesto, i opet se na početku. Mi za sada, na sreću nemamo takvih problema za sada, te smo upornim i stručnim radom, te čestim edukacijama i realnim strateškim planiranjem posložili izvore financiranja te zadržali stručni kadar, Ali! Uvijek visi taj ALI u zraku. Što se tiče korisnika i njihovih obitelji, vrlo često se susreću sa manjkom informacija oko svojih prava i obaveza. Želimo vjerovati da zbog preopterećenosti ustanova socijalne skrbi, a ne zbog nerazumijevanja ili inertnosti, često se kasni sa potrebnim informacijama, sa rješavanjem predmeta a vrlo nas ljuti i pristup po sistemu „crno ili bijelo“. Svaki naš korisnik ima svoju priču, svoju pozadinu, svoje specifičnosti i potrebe, koje se ne mogu tako „usko“ tumačiti. I tu dolazi do raznih šumova.

-Udruga zapošljava svoje članove, osobe s intelektualnim teškoćama

Zapošljavanje naših članova, osoba s intelektualnim teškoćama, držimo za jedno od naših velikih postignuća. Rezultat je to dugogodišnjeg upornog i stručnog rada cijelog tima udruge. Temelje za zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama postavili smo još davne 2010-2011.  EU projektom „Work out“ te nastavili 2013.-2014. također EU projektom „Reach out“. Bio je među prvim projektima financiranim sredstvima Europske unije a proveli smo ga u partnerstvu Bjelovarsko-bilogorske i Zadarske županije. Projektne aktivnosti bile su usmjerene na razvijanje i stjecanje kompetencija osoba s intelektualnim teškoćama za tržište rada, ali i edukacija “radnih asistenata“ koju su trebali bit na raspolaganju osobama s intelektualnim teškoćama prilikom radnih obaveza ali i na pomoć poslodavcu koji bi takvu osobu zaposlio. Na žalost, osim projektnih rezultata, zbog nerazumijevanja društvene sredine u to vrijeme i manjka empatije, ništa se posebno nije dogodilo niti je u našoj županiji tada zaposlena osoba iz ove populacije. Ipak, mi nismo odustali, te smo nastavili sa raznim radno terapijskim aktivnostima, javnim prezentacijama, okruglim stolovima te edukacijom građana naše županije ali i mnogobrojnim radionicama sa poslodavcima, te se konačno upornost i isplatila. Naše javno zagovaranje te prezentacija sposobnosti osoba s intelektualnim teškoćama, te kroz nekoliko javnih kampanja na lokalnom ali i na nacionalnom planu, uspjeli smo dobiti priliku koju smo dugo čekali. Hrvatski zavod za zapošljavanje prepoznao je naš potencijal, ponudio nam partnerstvo, te smo niz godina, a putem poticajnih mjera zapošljavanja, najčešće u obliku Javnog rada, uspjeli zaposliti naše članove, osobe s intelektualnim teškoćama. Ne možete ni zamisliti koja je to sreća i osjećaj ponosa za te drage ljude, osobe iskrena i otvorena srca. Konačno postaju svjesni da mogu sami, svojim rukama zaraditi osobni dohodak i postati neovisan i samostalan. U udruzi imamo pet članova sa poslovnom i radnom sposobnošću, sa stečenim obrazovanjem iz pomoćnih zanimanja i to pomoćni vrtlar, pomoćni knjigoveža, pomoćni kuhar, konditor te pomoćni kuhar i slastičar.  Osim u našoj udruzi, naši članovi su bili zaposleni i preko projekta lokalne uprave i samouprave pod nazivom „Zaželi“ te su i oni, iako pripadnici osjetljive društvene skupine, pomogli potrebitima. Kao rezultat naše zadnje Javne kampanje pod nazivom „Ne tražim sažaljenje, tražim priliku“ iz Javnog poziva Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske, imamo također zapošljavanje jednog našeg člana u restoranu, na mjestu pomoćnog kuhara. Zapošljavanje osobe s intelektualnim teškoćama izuzetno je važna tema, i na temelju našeg iskustva iz te „priče“ svi izlaze samo sa pozitivnim dojmovima. Osobe s intelektualnim teškoćama jačaju svoju samopouzdanje, vjeru u sebe i osjećaju se ravnopravnima te samostalnim. Poslodavci dobivaju jednog iskrenog vrijednog i savjesnog radnika, koji će svaki zadatak u skladu sa svojim mogućnostima odraditi na najbolji mogući način i bez odustajanja. Kod poslodavaca se razvija empatija te potičemo integraciju a cijelo društvo se razvija na temeljima uvažavanja različitosti i malo po malo idemo k društvu jednakosti.

-Pokrenuli smo svoj časopis i portal, a izdali smo i našu slikovnicu

Udruga smo koja za cilj ima prevenciju institucionalizacije te osiguravanje i pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, ali davno smo shvatili da se ne smijemo ograničiti samo na to. Da bi došli do postavljenog cilja morali smo izaći iz „zone komfora“ i iskoračiti u nova područja rada. Uložili smo velike napore, dodatno se educirali na novim područjima kao npr. knjigovodstvo, prodaja, digitalne vještine, digitalni marketing, korištenje društvenih mreža, važnost javnog nastupa, zagovaranje, lobiranje, strateško planiranje, izrada medija plana i slično. I mi smo dugo vremena, kao i mnoge naše prijateljske udruge i organizacije, vrijedno i stručno radili, osiguravali visoki stupanj kvalitete socijalnih usluga, okupljali vrhunske stručnjake, ali stalno je nedostajalo ono nešto. Za naš rad znali su davatelji sredstava, prijatelji naših članova i obitelji, mali broj građana i građanki te predstavnika lokalne uprave i samouprave koji bi nas posjetili prigodno jednom godišnje, možda kolege iz drugih udruga, poslodavci i mediji jako slabo, te je sve to bilo premalo da bi se izazvao interes društva, interes zajednice te potakla empatija i započeo proces integracije u zajednicu. Upravo tada smo odlučili da ćemo se maksimalno otvoriti prema Vam, upotrijebiti sve dostupne kanale komunikacije te sve naše aktivnosti i inicijative javno objavljivati. Prvi korak bio je u područje kulture, gdje smo prije dvije godine osmislili, izradili i tiskali prvu slikovnicu koju su izradile osobe s intelektualnim teškoćama u našoj državi, a zvala se „OSITovnica naša slikovnica“. Javnim prezentacijama u gradskim knjižnicama probili smo led, i pokazali da je ova populacija sposobna za puno toga.  Nakon slikovnice, kao tajniku udruge i potpredsjedniku Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama pala je na pamet ideja da pokrenemo naš portal, jedinstveni Internet portal koji bi na jednom mjestu okupio i objavljivao sve važne aktivnosti naše, ali i svih organizacija koje okupljaju ovu specifičnu populaciju osoba s invaliditetom, osoba s intelektualnim teškoćama. Tada smo pokrenuli portal „Autorizirano.hr“,  https://www.autorizirano.hr/. Portal redovito objavljuje aktivnosti te dostignuća, važne projekte ili inicijative, riječ stručnjaka te promjene zakonskih odredbi važnih za sve organizacije i udruge za osobe s IT. Svaki dan pojavi se nova udruga sa željom da pokaže i predstavi svoju organizaciju, te na taj način i ovim digitalnim kanalom smo prisutni i dolazimo do šireg kruga ljudi. Kao zadnji naš uspjeh, naveli bi pokretanje službenog časopisa Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar. Časopis smo nazvali „Snaga različitosti“ baš kako bi naglasili da smo mi različiti od uvriježenih standarda, ali smo sposobni i snažni za sve izazove. U časopisu ćemo pratiti sve važne aktivnosti naših članova, izlete, putovanja, susrete, svakodnevne radionice, sportske susrete ali ćemo javnost izvještavati o stanju projekata, o planovima za buduće razdoblje a biti će i dio gdje će stručna služba obrađivati važne teme vezane uz osobe s intelektualnim teškoćama, iz raznih područja. Naš plan je da časopis izlazi svakih 3-4 mjeseca, za sada je besplatan i prvenstveno ga dijelimo našim članovima, njihovim obiteljima, prijateljima i suradnicima, ali svakako jedan dio ide u i nadležno Ministarstvo te druge ustanove socijalnog rada, kako bi i oni bili upoznati i svjesni što mi to radimo, za što smo sve sposobni i kojom motivacijom koračamo prema društvu jednakosti.

-Planovi za dalje…

Nažalost, nakon svih ovih naših projekata i velikih uspjeha, moramo reći da nam je najveća želja i nastojanje osigurati novi adekvatni prostor za djelovanje udruge. Naime, udruga nema svoj vlastiti prostor te smo već godinama podstanari u kući koju nam je ustupio Caritas župe Svetog Antuna Padovanskog iz Bjelovara. Ne plaćamo najam iod srca smo im zahvalni na tome., ali plaćamo sve režije. Međutim, realno to je stara obiteljska kuća od 150-160 kvadrata, sa niskim energetskim koeficijentom, stara gradnja, debelih zidova i drvene stolarije. Ljeti je vruće a zimi hladno uz velike režije. Ipak mi se ne predajemo, pa smo i sa gradom Bjelovarom već pokrenuli zajedničku inicijativu za prenamjenu i kompletnu obnovu jednog zapuštenog ali vrijednog objekta u blizini centra grada. Idejni nacrti i projekti su gotovi, sada slijedi dugotrajna i iscrpljujuća administrativna borba, ali vjerujemo u pobjedu, jer naši članovi zaslužuju jedno trajno i sigurno rješenje vlastitog prostora sa fitnes centrom, modernom kuhinjom, kongresnom salom, uredima za radnu terapiju, senzornom sobom, raznim kreativnim radionicama, prostorom za druženje, za odmor, pripremu jela ali i velikom okućnicom sa vrtom, staklenikom i ljetnom učionicom. Možda je to za sada samo san, ali ustrajni smo na tom putu. Što se tiče drugih planova, udruga će nastojati dobiti novi ugovor za pružanje socijalne usluge Poludnevni boravak u mreži pružatelja za dodatnih deset korisnika, te ćemo tada popuniti kapacitete na dvadeset osobe, a prema licenci koju imamo. Pratimo javne natječaje i pozive, pripremamo nove projekte, planiramo nove edukacije i studijska putovanja te još puno novih iznenađenja i inovacija.

Naša poruka svim osobama s invaliditetom, ali i donositeljima odluka?

„Ne o nama bez nas“ bila bi moja poruka kao tajnika udruge i „iz cipela“ osoba s invaliditetom, iako to nisam. Svi smo svjedoci da se mnoge odluke koje kroje sudbinu osoba s invaliditetom, određuju njihova prava, visinu materijalnih naknada često donose bez znanja i konzultiranja predstavnika osoba s invaliditetom. Pod izgovorom „bila je javna rasprava pa ste mogli tamo dati svoj prijedlog“ ili pod krinkom žurnosti, prođu mnoge odluke. Često drugi odlučuju umjesto njih. Često baš drugi znaju što njima treba i što je za njih najbolje. Smatram da to treba mijenjati i iako su vidljivi mali pomaci, ima mjesta za napredak. Bio bi lijep primjer da i donositelji odluka u svojim uredima imaju zaposlenu osobu s invaliditetom, u našem slučaju osobu s intelektualnim teškoćama. Neka oni budu primjer integracije i put kojim treba ići. Svi govore i aktualan je problem nedostatka stanova za studente i mlade obitelji. Probajte naći stan ako ste osoba s invaliditetom ili obitelj u kojoj je osoba s invaliditetom. I ako nađete, pitam se kojim sredstvima ćete si ga moći priuštiti. Ima tu još mnogo poruka, ali to je za sada popis lijepih želja. Ima i pozitivnih pomaka i nastojanja da se povećaju prava i materijalna primanja, i od toga ne treba bježati, ali donositelji tu ne smiju stati, već još jače zapeti.

Završili bi ovaj osvrt na rad naše udruge s našim motom, kojeg se držimo i uporno idemo prema društvu jednakosti, a koji glasi „Ne tražimo sažaljenje, tražimo priliku“

Tajnik udruge OSIT Bjelovar

Mario Blaha, prof.