Grad Bjelovar nastavlja sufinancirati sanacije i obnove pročelja i krovova unutar kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara. Ugovoreno je ukupno 12 potpora u ukupnoj vrijednosti oko milijun eura. Najveći iznos potpore Grada iznosi 50%, tj. 30 tisuća eura po građevini za cjelovitu obnovu i 15 tisuća za djelomičnu. Grad Bjelovar je u svom proračunu za te potpore ove godine osigurao 301.137,65  eura. Prva obnova pročelja obiteljske kuće obitelji Milunović u Ul. T. G. Masaryka 6 je završena i nju je ovog utorka obišao gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak sa suradnicima.

– Mislim da je to iznimno iznimno dobro jer se, osim što se postiže energetska efikasnost, osim što se postižu određene i uštede kod samih građana, doprinosimo i klimatskoj tranziciji i svemu onome što je važno u funkcioniranju svakoga grada. S druge strane, naravno da i Grad dobija jednu novu vizuru, rekao je Hrebak i dodao kako sredstva osigurana za obnove pročelja ove godine nisu fiksna te da tko god se javi dobit će sredstva za sufinaciranje obnove unutar kulturno-povijesne cjeline grada.

Miro Milunović zahvalio je Gradu na dodijeljenim sredstvima za obnovu. Inače, ukupna vrijednost obnove pročelja iznosila je 55.596,00 eura, od čega je Grad Bjelovar subvencionirao 50%, tj. 27.798,00 eura.

– Bilo je zahtjevno skinuti staru žbuku, staviti fasadu na sve i obnoviti štukature. To je sve trebalo poštivati. Stolarija na kući je od prije, a sad čekamo iduće godine novi natječaj za krovište, izjavio je Milunović.