Općina Šandrovac je na svojim mrežnim stranicama objavila Oglas za  prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Snaga zajedništva IV“ u sklopu Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije. Traži se 8 osoba koje će u sljedećih 30 mjeseci na području Općine Šandrovac raditi na poslovima organiziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene te adovoljavanja drugih svakodnevnih potreba korisnika u sklopu projekta. Svaki zaposleni radnik ili radnica  pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Općine Šandrovac, Bjelovarska kbr. 6, 43227 Šandrovac do 15. svibnja 2024. godine.

Svi detalji nalaze se na mrežnim stranicama Općine Šandrovac.