U ponedjeljak, 29. travnja, održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Dubrava na kojoj je bilo 8 točaka dnevnog reda koje su sve bez rasprave jednoglasno prihvaćene. S obzirom da sjednici nije prisustvovao načelnik Tomislav Okroša nije bilo previše interesa kod vijećnika za pitanja u aktualnom satu, tek dva osvrta vezano za dom u Kapeli i pražnjenje koševa za smeće koji se ne prazne redovito.

Vijećnici su na sjednici usvojili Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza usluga Dječjeg vrtića Dubrava i davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku godinu 2024. / 2025.

Usvojena je i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Dubrava te Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste tj.  puta koji se nalazi pored zgrade u Ulici Augusta Šenoe. Temeljem Odluke provest će se geodetski elaborat i uvest će se upis ceste u zemljišne knjige.

Odlukom vijeća pokrenut će se izrada Plan razvoja Općine Dubrava za period od 2024. – 2030. godine, a promijenit će se i ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava.