Bjelovarsko-bilogorska županija u petak 26. travnja zaprimila je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejna rješenja za rekonstrukciju i dogradnju dviju područnih škola i to Područne škole Frankopanska Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar i Područne škole Bastaji Osnovne škole Đulovac. Riječ je o projektima koji će ovim školama omogućiti prelazak na rad u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole, a što je prema planu Ministarstva znanosti i obrazovanja obveza svih osnovnih škola u RH do 2027. godine.

Prema pristigloj suglasnosti za Područnu školu Frankopanska predviđena je rekonstrukcija i dogradnja pet novih učionica s pratećim sadržajima ukupne bruto površine 778 četvornih metara. Za Područnu školu Bastaji predviđena je rekonstrukcija i dogradnja tri nove učionice s pratećim sadržajima i male školske sportske dvorane sve zajedno ukupne bruto površine 793 četvorna metra.

Osim za ove dvije škole Bjelovarsko-bilogorska županija zatražila je suglasnosti Ministarstva i na idejna rješenja za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Trnovitica i OŠ Berek te za Područne škole Podgorci, Predavac, Zrinski Topolovac i Prgomelje koje su dio matične OŠ Rovišće.

– Ovim smo korak bliže ostvarenju plana da do 2027. godine sve naše osnovne škole pređu na rad u jednoj smjeni i krenu s provedbom projekta cjelodnevne škole. Vjerujem da ćemo do tog zacrtanog roka ispuniti sve uvjete i stvoriti potrebne kapacitete kako bi se s projektom krenulo na vrijeme – komentirao je pristigle suglasnosti župan Marko Marušić.