Krajem ožujka 2024. godine u HZZ PU Bjelovar registrirano je 3.257 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih manji je za 8,2 % ili 291 osobu, a u odnosu na ožujak 2023. veći je za 3,3 % ili 103 osobe. Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u ožujku 2024. godine je 3,0 %.

Pad nezaposlenosti zabilježen u svim ispostavama HZZ-a

Krajem ožujka 2024. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (1.482 ili 45,5 %), zatim u Ispostavi Daruvar (720 ili 22,1 %), Ispostavi Garešnica (526 ili 16,1 %), Ispostavi Čazma (278 ili 8,5 %) te Ispostavi Grubišno Polje (251 ili 7,7 %). U ožujku 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Grubišno Polje za 31 osobu ili 11,0 %, Ispostavi Bjelovar za 139 ili 8,6 %, Ispostavi Garešnica za 49 ili 8,5 %, Ispostavi Daruvar za 58 ili 7,5 % te u Ispostavi Čazma za 14 ili 4,8 %. U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Čazma za 36 osoba ili 11,5 %, Ispostavi Grubišno Polje za 11 ili 4,2 %, Ispostavi Bjelovar za 21 ili 1,4 %, dok je nezaposlenost povećana u Ispostavi Garešnica za 70 osoba ili 15,4 % te u Ispostavi Daruvar za 101 ili 16,3 %.

Najviše novozaposlenih u trgovini i usluzi popravaka motornih vozila

Ukupno je tijekom ožujka 2024. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 610 osoba. Od toga je zaposlena 451 osoba i to: 434 (96,2 %) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 17 (3,8 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem zasnivanja radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

– Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 72 osobe ili 16,6 %

– Prerađivačka industrija – 66 osoba ili 15,2 %

– Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 61 osoba ili 14,1 %

– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 60 osoba ili 13,8 %

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (218 ili 50,2 %), a zatim iz Ispostave Garešnica (84 ili 19,3 %), Ispostave Daruvar (68 ili 15,7 %), Ispostave Grubišno Polje (38 ili 8,8 %) te Ispostave Čazma (26 ili 6,0 %).