Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme, inicijativa gradske vijećnice Gordane Jančić rezultirala je upućivanjem zahtjeva prema Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja je osnivač Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za zapošljavanjem logopeda u ispostavi Doma zdravlja u Čazmi.

Gordana Jančić, stručna suradnica i logoped u Osnovnoj školi Čazma, istaknula je rastući broj djece s govorno-jezičnim teškoćama te potrebu za adekvatnom podrškom.

– Iz godine u godinu raste broj djece s govorno-jezičnim poteškoćama. Taj broj djece je nekada bio 10 posto kod upisa u prve razrede. Danas se taj postotak djece s teškoćama prije upisa u prvi razred penje na čak 25 %. Četvrtina djece koja dođu na pregled za upis u prvi razred ima govorno-jezične poremećaje. Od tog broja je 20 % uključeno u privatne logopedske tretmane. U okviru zdravstvenih ustanova taj je postotak jednoznamenkasti, naglasila je Jančić.

Situacija u Čazmi, prema njezinim riječima, zabrinjavajuća je, jer grad nema zaposlenog logopeda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

– Čazmanski gradski vrtić s oko 200-300 djece također nema logopeda, dok Osnovna škola s 563 učenika ima samo jednog logopeda zaposlenog na puno radno vrijeme, dodala je Jančić.

Dodatno je istaknula problematiku nedostatka logopeda na razini županije, gdje je jedan logoped zaposlen u bolnici u Bjelovaru na pedijatriji, ali je preopterećen brojem pacijenata i nema termina za logopednu terapiju, a kamo li za redovitu ili intenzivnu terapiju.

-S obzirom na to da logopedi ne rade samo s djecom, već i s odraslim osobama nakon moždanog udara ili s traumama mozga ili s neurodegenerativnim bolestima, potreba za njihovom prisutnošću je nepobitna, naglasila je Jančić.

Jančić vidi nadu u izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje predviđaju pružanje logopedske usluge u Domu zdravlja. Stoga je predložila Gradskom vijeću upućivanje dopisa osnivaču Doma zdravlja za otvaranje radnog mjesta logopeda u Čazmi, ističući važnost ranog prepoznavanja i intervencije u slučajevima govorno-jezičnih teškoća kod djece.

-Zašto naglašavam važnost rane intervencije? Zato što sve te poteškoće koje djeca imaju je potrebno prepoznati mnogo prije nego što dođe do pregleda za upis u prvi razred škole. Treba djelovati puno ranije, uključiti djecu u rehabilitacijske procese. Svjedočim situacijama u kojima roditelji prvi put saznaju za djetetove poteškoće tek prilikom pregleda za upis u prvi razred, istaknula je Jančić i dodala kako su za roditelje terapije kod privatnih logopeda izuzetno skupe i teško priuštive.

Gordana Jančić zaključila je svoje izlaganje uz nadu u podršku osnivača Doma zdravlja i realizaciju potrebnih promjena.

-Mislim da bi djeci, o kojoj svi puno govorimo, trebalo osigurati povoljne uvjete za rast i razvoj, bez obzira na eventualne teškoće, imali ih oni ili ne. Ne bi trebalo da to ovisi o tome ima li roditelj novčanih sredstava da dijete vodi na određene terapije ili ne, zaključila je Jančić koja je za svoju inicijativu dobila podršku Gradskog vijeća i gradonačelnika Dinka Piraka.