Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga osoba s invaliditetom na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu. Poziv se po prvi put raspisuje kao zaseban, a cilj mu je poboljšanje uvjeta života i rada osoba s invaliditetom. Osigurana su sredstva u iznosu od 30.000 eura, a zainteresirane udruge mogu se prijaviti do 30. travnja 2024. godine.

Detalje Odluke o raspisivanju te Javni poziv i upute za prijavitelje s pripadajućim obrascima pogledajte na poveznici https://bbz.hr/javni-pozivi-na…