Na 16. sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, vijećnici su dali svoju suglasnost na Odluku za dugoročno kreditno zaduženje Javnoj ustanovi Županijskoj upravi za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prema toj odluci, Javna ustanova Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije dugoročno će se kreditno zadužiti u iznosu od 2.200.000,00 eura, uvećano za kamate, naknade i troškove banke. Kredit će biti namijenjen za financiranje rekonstrukcije cesta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i bit će dignut na razdoblje od sedam godina.

Tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, vijećnica Ines Šarić izrazila je svoje zanimanje za konkretne dionice prometnica koje će biti obnovljene tim sredstvima. Ravnateljica Županijske uprave za ceste, Nataša Koronc, odgovorila je da dionice još nisu definirane.

– Te dionice uopće nisu još u planu za 2024. godinu jer odluku donosi Županijska skupština o zaduženosti, odnosno daje suglasnost na kreditno zaduženje Županijske uprave za ceste. Ukoliko do toga dođe i bude realizirano, nakon toga će se usvojiti odluka na rebalansu proračuna o dionicama koje će biti obnovljene iz tih sredstava, pojasnila je Koronc.

Vijećnica Ines Šarić

Šarić je izrazila svoje nezadovoljstvo situacijom, ističući da je neobično da se zadužuju bez jasnog plana i transparentnosti u trošenju sredstava.

– Morate priznati da je stvarno neobično da se zadužujemo, a da ne znamo za šta se zadužujemo. Trebali ste izraditi taj plan, predstaviti ga i reći koliko bi to koštalo pa da se za to treba zadužiti. Ovako je ovo stvarno malo blesavo. Kako su oni  Bajsovi “cash pullovi” bili blesavi, ovo nije ništa drugačije. Tako možemo svake godine dignuti kredita koliko treba, a ne znamo šta ćemo s tim kreditima napraviti. Toga baš nigdje nema i morate priznati da je to malo neobično, kazala je Šarić.

Vijećnik Marijan Sabolović podsjetio je na propuštenu priliku korištenja sredstava Europskog fonda solidarnosti za sanaciju posljedica potresa, navodeći da Županijska uprava za ceste nije iskoristila ta sredstva za obnovu prometnica te da mu je na pitanja zašto je propuštena ta prilika ravnateljica Nataša Koronc kazala kako oštećenih prometnica od potresa u BBŽ -nema.

– Moram naglasiti da čestitam Gradu Čazmi i još dvjema jedinicama lokalne samouprave na našem području koje su povukle ta sredstva, a da se nikome ništa nije dogodilo. Sada ovdje podižemo kredit i zadužujemo se za nešto što ne znamo što će se raditi, kada će raditi i gdje će se raditi. Hoće li jedinice lokalne samouprave biti u mogućnosti ili će htjeti financirati 50/50 troškova u onim jedinicama lokalne samouprave gdje će se ta sredstva iskoristiti. Mislim da kada se zadužujemo za kupnju nečega poput automobila ili kuće, onda znamo što kupujemo – kupujemo kuću ili automobil. Ovdje sada ne znamo ništa. Vikali ste na Damira Bajsa što se zaduživao. Ali što se sada dogodilo, mi ćemo dignuti ruke za zaduženje, za što? Ravnateljice vi znate da su to činjenice. Otišlo je NPO sredstava u iznosu od milijuna i nekoliko tisuća eura koje smo mogli povući, a nismo iz razloga što nije bilo oštećenih cesta od potresa. U Čazmi i još dvije jedinice je bilo oštećenja od potresa i dobili su novce  i obnovili planirane županijske prometnice, istaknuo je Sabolović.

Koronc je ponovno odgovorila vijećniku Saboloviću da u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nije bilo prometnica oštećenih od potresa, što je potvrdio i Građevinski fakultet.