Ovoga petka županijski vijećnici okupili su se na  16. sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na kojoj su bile 33 točke dnevnog reda. Iako je gotovo na svakoj sjednici u sklopu aktualnog sata bilo dosta interesa za postavljanje pitanja od strane vijećnika, ovaj put bila su postavljena samo dva, i to Damira Bajsa i Zorana Bišćana.

Damir Bajs je pitao koliko je novih zaposlenika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zaposleno od 2022. godine do danas i ima li Županija s kime potpisane Ugovore o djelu?

Župan Marušić odgovarajući na pitanje kazao je kako je u navedenom razdoblju ukupno zaposlena 21 osoba, od toga 19 službenika i 2 namještenika.

–  Četiri zaposlenika primljena su premještajem iz drugih tijela. U spomenutom razdoblju radni odnos prestao je za ukupno 24 zaposlenika. Dakle, u te tri godine zaposlen je 21 novi zaposlenik, a 24 ih je otišlo, kazao je Marušić.

Zorana Bišćana pak zanimalo je što je s primarnom zdravstvenom zaštitom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te kakva su i kolika ulaganja bila u nju te što se sve planira u budućnosti?

Župan Marušić je u govoru naveo kako  su u primarnu zdravstvenu zaštitu nikad veća ulaganja. Naveo je  kako je  obnovljen prostor stomatologije u Bjelovaru, da su u Bjelovaru završeni radovi na uređenju prostora opće i obiteljske medicine, no da se osim u Bjelovaru ulagalo i u ispostave Doma zdravlja u županijskim gradovima. Završeni su radovi na uređenju dječjeg i školskog dispanzera u Daruvaru, radilo se na obnovi zgrade ispostave u Čazmi, obnovljena je stomatološka ambulanta u Bulincu.

– Svi ovi radovi vrijedni su više od 600 tisuća eura, ali tu svakako nije kraj jer nas uskoro očekuje i energetska obnova zgrada naših ispostava u Daruvaru i Grubišnom Polju, za što je u tijeku izrada projektno tehničke dokumentacije, a isti ishod očekujemo i za ispostavu u Garešnici  koju smo također prijavili za energetsku obnovu. Također, u tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije za zgradu ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Čazmi, a u planu je i izrada dokumentacije za energetsku obnovu ispostave Doma zdravlja u Čazmi. Ukratko rečeno u zdravstveni sustav naše županije u prošloj godini uloženo je gotovo 10 milijuna eura, a  najveći dio odnosi se na ulaganja u našu bjelovarsku bolnicu, rekao je Marušić i dodao da se osim u opremu ulagalo i u ljude, pa je tako za specijalizacije  liječnika u prošloj godini uloženo više od 180 tisuća eura.

– Rezultat toga je da  u našu županiju više liječnika dolazi nego odlazi iz nje. Podaci kažu da je u 2023. u našu županiju došlo 38 liječnika, a iz nje je otišlo njih 34. Dakle, i dalje smo u plusu i to za četiri liječnika, što do sada nije bio slučaj, tako da mislim da svi zajedno možemo biti zadovoljni na ovo sve što se radilo i ulagalo u naše zdravstvene ustanove, a naravno, ovo sve radimo kako bi našim stanovnicima omogućili što kvalitetniju zdravstvenu skrb, a naravno i našem medicinskom osoblju, što bolje uvjete rada, zaključio je Marušić.

U nastavku sjednice prisegu, kao nova županijska vijećnica, dala je Ivana Sabljak Murlin, koja je aktivirala svoj mandat i u Skupštinu ušla umjesto Slavena Đurđevića. Iako je u Skupštinu ušla s liste SDP-a najavila je da će  dužnost županijske vijećnice obnašati kao nezavisna.

Od niza točaka vlja izdvojiti kako su vijećnici usvojili odluku da se da suglasnost za dugoročno kreditno zaduživanje Javnoj ustanovi Županijskoj upravi za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 2,2 milijuna eura koji će se iskoristiti za ulaganje u cestovnu infrastrukturu, a usvojena je i odluka o dobitnicima javnih priznanja koja će se dodijeliti za Dan županije.