Općinski načelnik Općine Dubrava Tomislav Okroša raspisao je Javne pozive udrugama koje su programski usmjerene na rad u području promicanja zdravstvene, socijalno – humanitarne zaštite i udruga proizašlih iz Domovinskog rata, na rad u gospodarstvu i zaštiti okoliša te na rad u kulturi.

Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objavljivanja na službenoj Oglasnoj ploči  i internetskoj stranici Općine Dubrava gdje se može preuzeti sva potrebna dokumentacija za prijavu, a dodatne informacije u svezi provođenja javnog poziva mogu se dobiti Jedinstvenom upravnom odjelu općine Dubrava, ili na mob. 0912725827 ili e-mail: ivana.bacinski@opcina-dubrava.hr.