Iako nisu bili kompletni Čazmanci su lako odnjeli bodove iz Siska. Trener Donđivić izrotirao je postavu i probao neke igraće na pozicijama na kojima do sada nisu igrali što u konačnici nije pomoglo mladim Siščanima da otkinu set Čazmi. Čazma je prvi set dobila lako a onda je došlo do opuštanja pa su domaćini uzeli 23 i 22 ponea u preostala dva seta.