proizvodnji povrća, trebalo bi više pridavati pažnje preventivnim mjerama. Mjere zaštite mogu biti preventivne (profilaktičke), kojima se sprječava pojava bolesti, i kurativne (terapijske), kojima se biljke liječe nakon pojave bolesti.

U principu, uvijek je bolje bolest spriječiti, nego liječiti, što se u praksi često zaboravlja, te zbog toga savjetujemo provođenje preventivnih mjera. Uzgoj povrća na otvorenom, a posebno u zaštićenom prostoru nezamislivo je bez primjene fitosanitarnih mjera, i održavanja rigorozne higijene radi uspješnog suzbijanja uzročnika bolesti, štetnika i korova. Zdravstveno stanje biljaka u velikoj mjeri ovisi od mjera higijene polja provedenih u prethodnoj godini, što indirektno smanjuje upotrebu kemijskih preparata-pesticida, što je opet od vitalnog značaja jer se povrće u prehrani koristi u svježem stanju i zato mora biti zdravstveno sigurno, piše savjetodavka Milica Perućica.

Protiv zelenog uvenuća paradajza, borite se direktno na parceli

Važnost uništavanja biljnih ostataka

U tom pogledu, veliki značaj ima sakupljanje i uništavanje biljnih ostataka. U zaraženim biljnim ostacima održava se i prenosi veliki broj patogena, prvenstveno truleži korijena, prizemnog dijela stabla i uvenuća biljaka. Zaražene biljke treba odmah odstraniti iz proizvodnje. Na kraju proizvodnog ciklusa, nakon berbe, neophodno je sve zaražene, kao i nezaražene biljne ostatke ukloniti i uništiti. Ova mjera je naročito poželjna u zaštićenim prostorima, u kojima zbog odsustva djelovanja atmosferskih utjecaja razlaganje biljnih ostataka teče vrlo sporo.

Osim opisane mjere, u zaštićenim prostorima, potrebno je izvršiti dezinfekciju zemljišta, konstrukcije objekta, alata i pribora, te sanduka i sjemena tijekom proizvodnje presadnica. Najbolji period za dezinfekciju zemljišta je jesen, jer se tada se osim bakterija, virusa i gljivica, nalaze i različiti stadiji kukaca koji prezimljavaju u zemljištu. Prije početka proizvodnog ciklusa obavezno treba izvršiti suzbijanje korova. Jedna od važnijih preventivnih mjera je higijena radnika (pranje ruku, odjeće, dezinfekcija obuće), i zabrana pušenja u zaštićenom prostoru.

Što se može sijati po vrućini – puno toga uz nekoliko trikova

Plodored je jedna od najznačajnijih agrotehničkih preventivnih mjera zaštite povrća od uzročnika bolesti, štetnika, pa i korova. Predstavlja smjenu biljaka prostorno (poljosmjena) i vremenski (plodosmjena). Ovo nije slučajna smjena, već je planski smišljen posao koji zahtijeva dobro poznavanje tehnike uzgoja biljaka, njihovih potreba i oboljenja. Plodoredom se s jedne strane ograničava mogućnost da se u zemljište na kojem se prvi put organizira uzgoj povrća brzo i najčešće trajno unesu štetni mikroorganizmi i s druge strane doprinosi da se u već zaraženom zemljištu populacija parazita i štetnika održava ispod praga štetnosti.

Primjena plodoreda je opravdana samo u cilju borbe protiv patogena koji se održavaju u zemljištu, a to su uzročnici truleži korijena, prizemnog dijela stabla i uvenuća biljaka, kao i neke gljive uzročnici antraknoze, neki virusi i bakterije.

Izbjegavajte sjenovita mjesta ili ispod šuma

U plodoredu je važno da se u proizvodnju uvedu povrćarske i druge biljke koje nisu osjetljive prema istim patogenima, a njihovo smjenjivanje takvo da u međuvremenu zajednički zemljišni mikroorganizmi izgube svoju životnu sposobnost. U većini slučajeva istu ili sličnu biljnu vrstu treba na isto mjesto vratiti tek nakon 4-5 godina. Treba poštovati princip da se ne smiju uzgajati vrste iz iste botaničke obitelji jedna za drugom, jer su osjetljive na iste patogene. To u praksi znači da na jednoj površini ne treba uzgajati rajjčicu, papriku, plavi patlidžan, krumpir ili duhan više godina.

Suzbijanje štetnika na kasnim kupusnjačama

Pri izboru parcele prednost treba dati osunčanim parcelama na blagim kosinama, te izbjegavati sjenovita mjesta ili ispod šuma, jer je teško organizirati proces zaštite biljaka. Na parcelama u rječnim dolinama u kojima se duže zadržava jutarnja rosa izbjegavati sadnju biljaka osjetljivih na plamenjaču. I pravac postavljanja redova prilikom sadnje je značajan faktor. Redove treba postavljati u pravcu čestih vjetrova, jer se tako osigurava dobro provjetravanje biljaka pri čemu nema zadržavanja visoke vlažnosti u njihovoj blizini, neophodnog uvjeta za razvoj mnogih bolesti. Između redova i biljaka u redu ostaviti potrebno rastojanje, tj. ne saditi pregusto s ciljem dobivanja većeg broja biljaka i većeg prinosa.

Vrlo bitni faktori koji se ubrajaju u preventivne mjere uzgoja povrća su gnojidbanavodnjavanje, kao i sustav uzgoja biljaka.

Izvor: agroklub.com