Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“, odobrio je Gradskom muzeju Bjelovar bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade 1.792.513,50 eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,2 milijuna eura.

Također, Narodnoj knjižnici Petar Preradović Bjelovar u sklopu istog Poziva, odobreno je 1.114.514,50 eura, dok je ukupna vrijednost projekta 1,2 milijuna eura.

Više o ovom projektima na konferenciji za novinare govorili su ovoga petka, 9. veljače, gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, ravnateljica Gradskog muzeja Bjelovar Marijana Dragičević i ravnateljica Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar Vjeruška Štivić.

Gradonačelnik Hrebak je pojasnio zašto se ide u energetsku obnovu zgrade Gradskog muzeja iako je ona obnovljena prije petnaestak godina.

– Gradski muzej je lijepo obnovljen iznutra. Međutim, ova energetska obnova ima iznimno lošu energetsku bilancu. Prozori su  obični drveni i kroz njih praktički vjetar ulazi bez ikakvih problema. U potpunosti najveća stavka će biti ovdje zamjena prozora. S druge strane, postavit će se solari s unutarnje dvorišne strane za vlastitu potrošnju. Ono što je zanimljivo kod oba projekta u potpunosti se odbacuje plin i on ostaje samo kao rezervna opcija, kao jedan dodatan element. Sve se bazira na novim oblicima uštede energije, tako da solari plus ušteda plus , moderni sustavi grijanja će upravo doprinijeti tome da  ova zgrada i zgrada knjižnice budu visoko energetski efikasne zgrade koje će biti na neki način, rekao bih i samodostatne, kazao je gradonačelnik Hrebak i dodao kako ova dva projekta nisu ni u proračunu za 2024. godinu, koji će sada morati ići u rebalans na više.

– Ovi projekti su ukalkulirani u onih 200 milijuna eura projekata koji će se realizirati u Gradu Bjelovaru u sljedeće tri godine i vidite da polako idemo upravo u tom smjeru. Bjelovar će biti jedno jako, jako veliko gradilište, a pretpostavljam da ćemo mi ugovore kroz koji mjesec dobiti, da ćemo raspisati javnu nabavu i da će se ove zgrade već ove godine početi obnavljati.

Ravnateljica Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar Vjeruška Štivić rekla je kako se dugo čekao ovaj trenutak jer obje zgrade zaslužuju brigu i održavanje kako bi se korisnici ali i djelatnici u njima osjećali ugodno. I na zgradi knjižnice bit će zamijenjena sva stolarija, uredit će se potkrovlje i riješiti problem vlage koja je iz podruma probila u prizemlje.

– Ono što je kod knjižnice možda zanimljivo, mi smo išli na  zadovoljavanje uvjeta natječaja zelene horizontale. Knjižnica je zelena knjižnica, to je jedna od smjernica strateškog plana razvoja u tom smjeru. Knjižnica će  mali prostor koji ima napraviti zelenijim i učiniti dostupnim korisnicima. Dobit ćemo jednu vanjsku lijepu zelenu površinu za korištenje oko knjižnice. U planu je i parking za bicikle, punionice električnih bicikala s nadstrešnicom za bicikle, što će biti nekako i naš poticaj naš da se smanji korištenje automobila i poveća korištenje bicikala, rekla je Štivić.

Što se pak tiče izložbi u Gradskom muzeju kada će početi radovi ravnateljica Marijana Dragičević kazala je da će sve ići po planu dok ne počnu radovi, a poslije toga će se vidjeti kako će se sve raspodijeliti, no najavila je i kako će se za Dan grada otvoriti prostor na Barutani.