Općina Dubrava nastavila je sa sustavnim ulaganjima u imovinu s posebnim naglaskom na društvene domove. U proteklom razdoblju uređeni su tako društveni domovi u Žukovcu i u Gornjem Marinkovcu.

Na društvenom domu u Gornjem Marinkovcu nakon radova na rekonstrukciji i energetskoj obnovi 2020. godine čija vrijednost je iznosila 515.493,75 kuna gdje je Zagrebačka županija sudjelovala sa 250.000,00 kuna, dok je ostatak plaćen iz vlastitih sredstava Općine Dubrava, početkom godine obnovljen je i dio unutarnjeg prostora. Tom prilikom dosadašnji toaletni prostor društvenog doma u Gornjem Marinkovcu u potpunosti je saniran.

Ovih dana završili su i radovi na društvenom domu u Žukovcu, gdje su izvedeni radovi na rekonstrukciji krovišta i toplinske izolacije ovojnice vrijedni 62.462,95 eura. Važno za istaknuti je kako je ovaj projekt od strane Općine Dubrava prijavljen i na natječaj LAG-a Moslavina za tip operacije 2.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-A”.

Cilj projekata bio je ostvarenje uštede potrebne toplinske energije za grijanje, što je i postignuto dovršetkom cjelokupne energetske obnove, pa je društveni dom u Žukovcu napokon dobio novi sjaj koji zaslužuje. Općina Dubrava dokazala je kako je društveni i kulturni život u Dubravi važan segment koji treba njegovati, pa sve inicijative građana, sportskih, kulturnih i ostalih udruga građana sada imaju prikladan prostor za rast, razvoj i slavlje.

Osim radova na društvenim domovima, značajno je spomenuti i završene radove na fasadi DVD Mostari. Fotografije novouređene fasade, same za sebe govore koliko je značajna obnova društvenih domova i DVD-a za vizuru našeg kraja.