Bjelovarsko-bilogorska županija i ove godine subvencionirat će kamate poljoprivrednicima koji će podizati kredit za proljetnu sjetvu. Ugovor o kreditiranju potpisao je bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić s predstavnicima šest banaka. Županija na ovaj način želi pomoći svojim poljoprivrednicima da kamatna stopa za njih bude što niža.

– Htjeli smo da ovo potpisivanje bude baš u ovo vrijeme kada su prema informacijama s terena, cijene repromaterijala čak do 30 posto niže, tako da i tako želimo pomoći našim poljoprivrednicima, kazao je Marušić.

Dobivena sredstva poljoprivrednici mogu koristiti za nabavu repromaterijala koji je potreban za proljetnu sjetvu. Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, a vlasnici su ili korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata te imaju prebivalište ili sjedište u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Kamatne stope variraju od banke do banke, dok 3% kamatne stope preuzima Bjelovarsko bilogorska županija na sebe. Krajnji korisnik ovisno o banci plaća samo razliku kamatne stope iznad 3%.

– Ono što me svakako veseli da je interes za ovu kreditnu liniju iz godine u godinu sve veći i veći, tako da smo mi u 2022. godini za ovo sufinanciranje izdvojili gotovo 138 tisuća eura, a da je u 2023. godini taj iznos narastao na gotovo 160 tisuća eura. Za ovu godinu ćemo vidjeti kakav će biti interes, ali prema informacijama će taj iznos biti viši. Isto tako ono što me posebno veseli je da su naša izdvajanja ukupno za poljoprivredu iz godine u godinu sve veća i veća, rekao je Marušić.

U 2021.godini ukupna izdvajanja Bjelovarsko-bilogorske županije za poljoprivredu su iznosila 242 tisuće eura. Taj iznos je rastao 2022. na 358 tisuća eura, a u 2023. na 460 tisuća eura, te u ovoj 2024. godini ukupno je u županijskom proračunu osigurano 504 tisuće eura.

– Ako usporedimo 2021. s 2024. godinom, osigurali smo 262 tisuće eura više u županijskom proračunu za pomoć našim poljoprivrednicima. Naravno, nisu tu samo poljoprivrednici. Tu su i gospodarstvenici i obrtnici. Gledamo da i njima davanja budu iz godine u godinu sve viša i viša, Naravno, koliko će naša financijska situacija to dopuštati. Zaista mi je drago što rastemo, jačamo i što su ta davanja sve izdašnija za sve njih, zaključio je Marušić.

Igor Topljak, zamjenik direktora regionalne direkcije Središnja Hrvatska Erste banke obratio se u ime predstavnika šest banaka koje su danas potpisale ugovore. Kako je kazao, drago mu je što u suradnji sa Županijom pomažu poljoprivrednicima na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

– Ovim ugovorom o poslovnoj suradnji u kreditiranju u poljoprivredi, što radimo već preko 20 godina, potvrđujemo potrebu i spremnost u ovoj izazovnoj situaciji za proizvođače, kako bismo zajednički djelovali u cilju podizanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrede na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Dosadašnjom suradnjom uspješno smo kreditirali preko 5 200 poljoprivrednika u ukupnom iznosu preko 26 milijuna eura. U 2023. godini kreditirano je preko 150 poljoprivrednika, od kojih su dvije trećine fizičke osobe poljoprivrednici u relativno malim iznosima koji obrađuju relativno male površine, a kojima ovo kreditiranje omogućuje ne samo jeftinije financiranje, već i pripremu proljetne sjetve sada kada repromaterijal i sjemenska roba još nisu pod utjecajem promjene cijena. To im omogućuje potencijalnu uštedu u ostvarenju trgovačkih rabata, a ta cijela ukupna ušteda sa subvencijom Županije nerijetko premašuje ukupan trošak financiranja i tako stvara veću razliku u cijeni, te u konačnici veću konkurentnost poljoprivrednih proizvođača u županiji. Ponosan sam na taj pozitivan efekt koji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom omogućujemo poljoprivrednicima u proteklih dvadesetak godina i vjerujem da ćemo i u ovoj godini uspješno nastaviti suradnju, istaknuo je Topljak.

Dodajmo i kako je najmanji iznos kreditiranja 660 eura, a najveći 133 tisuće eura. Javni poziv otvoren je do 2. svibnja ove godine.