Općinsko vijeće Općine Ivanska objavilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivanska od 02. veljače 2024. godine.

Tekst Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica te svom potrebnom dokumnetacijom za prijavu objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ivanska, na oglasnoj ploči Općine Ivanska i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude dostavljaju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Ivanska“ na adresu Općine Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska ili predajom u Općini Ivanska, u roku 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Ivanska.