Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić donio je odluku kojom se povećava cijena sata rada pomoćnika u nastavi na projektu „ Uz potporu sve je moguće, faza VI“.
Projektom je osigurano 57 pomoćnika u nastavi za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Bjelovarsko–bilogorska županija.
Projekt “Uz Potporu Sve Je Moguće, Faza VI” Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je 2023. godine na javni poziv Europskog socijalnog fonda plus pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”.
Navedenom Odlukom, cijena sata rada pomoćnika u nastavi povećava se s dosadašnjih 5,81 € bruto na 6,77 € bruto.
Osim toga, pomoćnicima će se kao i do sada isplatiti regres, koji u 2024. godini iznosi 300,00 €. Važno je napomenuti da će se, po prvi puta, isplatiti i uskrsnica u iznosu od 100,00 €.
Bjelovarsko-bilogorska županija za ovu namjenu osigurala je 70.000,00 €.