Gradonačelnik Garešnice dipl ing. šumarstva Josip Bilandžija za 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik iznio je svoj osvrt na rad gradske uprave u prošloj godini, ali i planove za ovu godinu, koje će tim kojem je on na čelu, nastojati ostvariti kroz realizaciju najvećeg proračuna u povijesti Garešnice teškog 12,5 milijuna eura. Taj proračun gradonačelnik ocjenjuje i kao razvojni i kao socijalni jer je usmjeren na jačanje gospodarstva i podizanju kvalitete životnog standarda svih građana.

Koje su aktivnosti gradske uprave obilježile 2023. godinu?

Krajem 2022. godine otvorili smo dva potpuno renovirana objekta: zgradu Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta i Centar za posjetitelje kojim upravlja Javna ustanova Garešnica, koji su u velikoj mjeri obogatili društveni i kulturni život grada. Knjižnica sada ima prostor prikladan za brojne kulturne aktivnosti tako da su kroz cijelu 2023. godinu organizirane brojne večeri poezije, promocije knjiga, radionice za djecu i odrasle i slično. Novi Centar za posjetitelje NATURA 2000 je reprezentativna građevina u kojoj uz izložbeni prostor, učionicu i laboratorij imamo i veliku konferencijsku dvoranu te vrijednu zbirku Ive Robića koja je stalno otvorena. Zadovoljni smo brojem posjetitelja Centra, školskih i raznih turističkih grupa, a isto tako i brojem događanja za koja je iznajmljena konferencijska dvorana. U planu su nove aktivnosti naše Javne ustanove Garešnica koja će još više upotpuniti ponudu društvenih događanja u Garešnici, ali i turističku ponudu grada. Spomenuo bih obnovu cesta u Kaniškoj Ivi i Malom Pašijanu na koje su tamošnji stanovnici dugo čekali.

U 2024. godinu ulazimo s novoosnovanim Centrom za kulturu. Koju će biti njegova uloga?

Centar za kulturu je osnovan kao podružnica Javne ustanove Garešnica, a pripreme za njegov početak rada su u završnoj fazi. Naime, Grad Garešnica je temeljem ugovora potpisanog s Ministarstvom kulture i medija kroz projekt osigurao gotovo 40 tisuća eura bespovratnih sredstava za nabavu kino opreme i upravo će kino projekcije, odnosno audiovizualne djelatnosti, biti jedna od osnovnih djelatnosti Centra za kulturu. Želja nam je kroz taj Centar podići razinu kulturne ponude u gradu, a uz našu knjižnicu, Javnu ustanovu i brojne udruge i pojedince sigurni smo da ćemo to u 2024. godini i ostvariti.

U prošloj godini znatna sredstva uložena su u uređenje prostora uz jezero Skresovi?

Točno, to je još jedan važan projekt koji smo dovršili u 2023. godini. Investirali smo u rekonstrukcije pristupne ceste i izgradnju parkirališta uz jezero Skresovi čime je zaokruženo uređenje prostora uz jezero, a samim tim i otvoren put da Skresovi postanu sportsko-rekreacijska i turistička destinacija našeg kraja, koja će osim ribolovaca privući i sve ostale posjetitelje željne rekreacije i odmora u prirodi. Vrijednost tog projekta je 130 tisuća eura, a u planu je i daljnje uređenje Skresova, odnosno izgradnja bungalova u neposrednoj blizini jezera, kako bi na najbolji mogući način iskoristili te prirodne ljepote u turističke svrhe.

Grad Garešnica i u 2023. godini je raznim mjerama poticao razvoj gospodarstva i poduzetništava?

 U 2023. godini Poduzetnički inkubator i poslovni prostori u Tehnoparku bili su gotovo u cijelosti popunjeni što znači da su naši poduzetnici prepoznali ovu mogućnost korištenja poslovnih prostora po subvencioniranim cijenama kao mjeru koja im pomaže i olakšava pokretanje poslovanja. Takav oblik subvencije u kombinaciji s potporama koje osigurava država dobra je osnova za razvoj gospodarstva. Što se tiče poduzetniče zone u Kapelici zadovoljni smo jer je na dvije čestice osnovano pravo građenja, a još dvije čestice su prodane i na svim tim parcelama poduzetnici planiraju izgradnju poslovnih hala i otvaranje novih radnih mjesta. Parcele u toj zoni prodajemo po subvencioniranim cijenama, a investitore oslobađamo plaćanja komunalnog doprinosa i zato interes za zemljištem u toj poslovnoj zoni stalno raste. I u prošloj smo godini nastavili s isplatom potpora za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike, za koje je u 2024. osigurano nešto više od 138 tisuća eura.

Izdvajanja za djecu i mlade obitelji?

Izdvajanje za djecu i mlade obitelji svakako nam je bio jedan od prioriteta i tako će ostati nadalje. Tijekom 2023. godine isplatili smo 17 potpora za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Već smo raspisali i javni poziv za ovu godinu, a ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj program je 15 tisuća eura. Isplaćivali smo naknade za novorođenu djecu, s tim da smo u ovoj godini iznos naknade podigli na 200 eura po djetetu. Povećali smo i iznose učeničkih i studentskih stipendija, financirali nabavu drugog obrazovnog materijala za sve osnovnoškolce, sufinancirali prijevoz učenika srednjih škola, nagrađivali uspješne mlade sportaše i učenike te sufinancirali kupnju udžbenika učenicima opće gimnazije Srednje škole August Šenoa Garešnica.

Kako se Grad Garešnica snašao u ulozi osnivača osnovnih škola u Garešnici i Trnovitičkom Popovcu?

S početkom 2023. godine Grad je preuzeo osnivačka prava nad OŠ Garešnica i OŠ Trnovitički Popovac te smo u školskoj godini 2023./2024. uveli produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda OŠ Garešnica. U tu svrhu osigurali smo sredstva za plaće novozaposlene učiteljice i kuharice, dok se škola pobrinula za prostor. Uspješno smo prijavili i projekt Pomoćnici u nastavi temeljem kojeg je Grad ostvario sredstva od 36 tisuća eura, dok je preostalih 50 tisuća eura osigurano u gradskom proračunu. Time smo osigurali zapošljavanje devet pomoćnika u nastavi. Za 2024. godinu Grad je kao osnivač škola osigurao prijevoz učenicima putnicima osnovnih škola, za što su planirana sredstva u iznosu od 300 tisuća eura, a u planu su i dodatna ulaganja u same školske objekte..

Proteklih godina puno se ulagalo u predškolski odgoj i obrazovanje, izgrađen je novi dječji vrtić, dokinute su liste čekanja. Kakvo je tu stanje danas?

Prošle smo godine prijavili projekt rekonstrukcije i dogradnje starog dječjeg vrtića u Ulici Petra Svačića, a upravo prošli tjedan zaprimili smo odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja da je Gradu odobreno financiranje tog projekta u iznosu većem od 487 tisuća eura. Radi se o projektu dogradnje postojećeg objekta kojim bi se vrtiću osigurao prostor za dodatne tri odgojno obrazovne skupine. Predškolski odgoj i obrazovanje je nešto o čemu Grad Garešnica posebno vodi računa i jedan smo od rijetkih gradova koji se može pohvaliti da nema listu čekanja za upis u dječji vrtić. Vrijednost ovog projekta je nešto više od 1,2 milijuna eura. Osim prostornih uvjeta, Grad će u 2024. godini povećati plaće djelatnicima vrtića i nastaviti dizati razinu vrtićkih usluga na zadovoljstvo naših najmlađih, ali i njihovih roditelja i samih zaposlenika vrtića.

Nedostatak liječnika pogađa mnoge gradove u Hrvatskoj pa tako i Garešnicu. Što je gradska uprava poduzimala po tom pitanju?

Teško je privući mlade liječnike u manje sredine, a naš Grad provodi dvije mjere kroz koje  nastoji osigurati što bolje uvjete za liječnike zaposlene na svom području. Kroz prvu mjeru liječniku koji se zaposli na području Grada osigurava se stan u vlasništvu grada u kojem je oslobođen plaćanja najamnine. Kroz drugu mjeru, liječnicima koji se prvi puta zaposle na području grada može se dodijeliti novčana nagrada za prvu godinu rada. U 2023. smo jednom liječniku opće prakse dali na korištenje stan i isplatili nagradu za prvu godinu rada u iznosu od 3 tisuće eura. Stan koji je dan na korištenje Grad je prethodno u cijelosti adaptirao i uredio. Nadamo se da će liječnici prepoznati te naše mjere kao nešto pozitivno i poticajno za rad na području Grada Garešnice. Svake godine dodjeljujemo i jednu stipendiju studentu medicine u iznosu od 200 eura mjesečno.

Skrb za starije i nemoćne osobe trebao bi biti jedan od prioriteta svake zajednice. Koliko se kod nas radilo na tom području?

Socijalno ugroženim starijim osobama isplaćivali smo jednokratne novčane pomoći, od nedavno sufinanciramo trošak odvoza komunalnog otpada umirovljenicima, isplaćujemo božićnice umirovljenicima s mirovinama manjim od 300 eura, s tim da je božićnica ove godine iznosila 40 eura, odnosno 14 eura više nego godinu ranije. Pratimo umirovljenike kroz rad njihovih udruga te na taj način, sufinanciranjem projekata udruga, potičemo aktivno sudjelovanje starijih u zajednici. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća osnovan je Odbor umirovljenika kao još jedan način aktivnog uključivanja starijih u život zajednice. Ovdje treba spomenuti i projekt Zaželi koji uskoro kreće u realizaciju.

Najznačajniji projekti čiju realizaciju planirate u narednom razdoblju?

To su uz rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića u Svačićevoj, veliki projekt uređenja središta Garešnice koji podrazumijeva potpunu rekonstrukciju ulice Vladimira Nazora i uređenje Trga hrvatskih branitelja, zatim rekonstrukcija odlagališta otpada Johovača, uređenje Sportskog parka u Garešnici, izgradnja Agroparka te parka za pse. Nastavljamo provoditi i niz aktivnosti i mjera usmjerenih na sve naše sugrađane i poboljšanje kvalitete života kroz izgradnju cesta, nogostupa, parkirališta, rasvjete, vodovodne i kanalizacijske mreže. Želim istaknuti izvrsnu suradnju sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom na svim projektima, a posebno na projektu izgradnje akumulacije Kapelica – Kaniška vrijednom 14 milijuna eura. Kroz taj će se projekt navodnjavati 433 hektara poljoprivrednog zemljišta i bit će to prvi sustav javnog navodnjavanja u županiji.

Izvor: 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik