Ovoga petka, 26. siječnja, među mnogobrojne muzeje i ustanove koje su pripremile programe za ovogodišnju Noć muzeja ponovno se uključila i Općina Zrinski Topolovac.