Foto/Grad Čazma

Kao i svake godine, i ove je u proračunu Grada Čazme osiguran novac za aktivnosti u kulturi pojedinaca i udruga, ukupno 31.850,00 eura.

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2024. godinu te sukladno prijedlogu Stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture na području Grada Čazme, Gradonačelnik Grada Čazme donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava (za područje kulturnih djelatnosti i kulturno-umjetničkog stvaralaštva).

Sredstva su ostvarili: Kulturno umjetničko društvo „Sloga“ Gornji Miklouš 6.000 eura, Kulturno umjetničko društvo „Graničar“ Čazma 6.000 eura, Puhački orkestar Čazma 5.300 eura, Udruga Čazmanskih mažoretkinja 3.300 eura, Kulturno umjetničko društvo Čazma 2.500 eura, Franjo Matešin 2.650 eura, Matko Antolčić 1.300 eura, Vlado Franjević 1.300 eura, Slađan Lipovec 1.000 eura, Udruga čazmanskih umjetnika – čARTer 1.000 eura, Pop rock škola 1.000 eura i Neda Culeta 500 eura.