Gradonačelnik grada Čazme Dinko Pirak potpisao je Sporazum o partnerstvu s tvrtkom Optix infrastructure d.o.o., koja se javila kao operater na javni poziv za projekt širokopojasnog interneta za područja grada Čazme i općina Štefanje, Ivanska, Berek i Velika Trnovitica.

Grad Čazma nositelj je Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na navedenim područjima.

Riječ je o Ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

Projektom se planira uvođenje mreža velikog kapaciteta u kućanstva i objekte javne namjene, čime će se omogućiti bolja i veća dostupnost usluge.

– Ova suradnja korak je bliže uvođenju širokopojasnog interneta na područje Grada Čazme i općina Štefanje, Ivanska, Berek i Velika Trnovitica kažu iz Grada.

Grad Čazma, u suradnji s partnerskim općinama, prethodno je proveo studiju Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada Čazme i općina Štefanje, Ivanska, Berek i Velika Trnovitica.

Potpisivanje Ugovora o provedbi širokopojasne infrastrukture očekuje se nakon provedene evaluacije projektnog prijedloga kojeg je nositelj Optix infrastructure d.o.o. i odobrenja provedbe projekta od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.