Grad Daruvar je jedan od 14 gradova izabranih za sudjelovanje u četvrtom ciklusu provedbe projekta strateškog partnerstva „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at th Municipal Levels“.

„Europe Goes Local“ trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima. Jedan od ciljeva projekta je podržati podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima te doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih. Prošli tjedan održan je i prvi online sastanak na kojem su nazočni bili pročelnica Danica Cetin, ujedno i predstavnica Grada na projektu zajedno sa suradnicama Anitom Radonić i Danijelom Los iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti te članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka Hrvoje Kovač i Branimira Penić, koji će biti mentori na ovom projektu.

Grad Daruvar na ovaj način radi na stvaranju uvjeta za kvalitetan život mladih.

Izvor: 043 bjelovarsko-bilogorski vjesnik