Općina Velika Pisanica s početkom 2024. godine objavila je niz poziva za sufinanciranje troškova svojim stanovnicima za različite potrebe. Tako će u cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka  sufinancirati troškove kastracije i sterilizacije pasa i mačaka vlasnicima s područja općine. Sa 35 eura sufinancirat će troškove sterilizacije ženskog psa, s 25 eura kastraciju muškog psa, dok su za mačke ti iznosi 25 eura za ženke, a 20 eura za mužjake. Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti stanovnici Općine Velika Pisanica, a zahtjevu treba priložiti račun za obavljenu sterilizaciju/ kastraciju izdan od strane pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga te presliku osobne iskaznice, a sufinancira se kastracija/sterilizacija dva psa i dvije mačke po domaćinstvu.

Pomaže se i poljoprivrednim gospodarstvima

Objavljen je i poziv zasufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica. Iz proračuna Općine Velika Pisanica sufinanciranje iznosi 30,00 eura po jednoj kravi odnosno junici, a maksimalno 300,00 eura godišnje po domaćinstvu. Poljoprivredna gospodarstva s područja Općine i fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnošću zahtjev mogu podnijeti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine do 15.12.2024.

Uz sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja, Općina će sufinancirati i troškove utvrđivanja sukladnosti stručne kontrole ekološkim proizvođačima s područja općine do maksimalnog iznosa od 400,00 eura po korisniku. Ekološki proizvođači s područja općine zahtjev mogu podnijeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Pisanica.

Svi detalji mogu se pronaći na općinskim mrežnim stranicama, a može se kontaktirati i Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Pisanica  na broj 043 883-920 ili mailom na info@velika-pisanica.hr.