Prema podacima CIA Factbooka, očekivani životni vijek u malenoj europskoj kneževini Monako je 89,73 godine. To je punih 14 godina više od Hrvatske, koja se nalazi na 79. mjestu. Angola je na posljednjem mjestu sa 38,76 godina.

Očekivani životni vijek u Monaku je za 10 godina dulji od onoga u SAD-u, koji se nalazi na 49. mjestu, navodi CIA Factbook. Na drugom mjestu je Makao, u kojem životni vijek traje pet godina kraće nego u Monaku.

Očekivani životni vijek Hrvata je 75, 79 godina, po čemu smo smješteni na 79. mjesto.

Svjetski prosjek je, prema podacima istog izvora, 67,07 godina.

U dvadeset i devet nacija prosječan životni vijek je iznad 80 godina, ali postoji i njih osam u kojima je on niži od 50 godina. U tu drugu kategoriju spada Afganistan sa 45,02 godine. Ostatak čine afričke zemlje, uključujući Angolu, koja je s očekivanim životnim vijekom od 38,76 godina zauzela posljednje mjesto.

S obzirom da se ta državica još uvijek oporavlja od 27-godišnjeg građanskog rata koji je završio 2002, ne iznenađuje činjenica da Angola ima najveću stopu smrtnosti u svijetu sa 23,4 smrtna slučaja godišnje na 1.000 ljudi.