Pula je odličan primjer kako zadržati mlade u vlastitom gradu! Naime, Grad Pula je mladima dodijelio 26.550,00 eura subvencije za kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule. Raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule te je pritom pristiglo 55 zahtjeva. Ugovori su sklopljeni s 28 korisnika – 10 novih i 18 koje se nastavlja sufinancirati od prošle godine.

Dakle, ovo je hvalevrijedan potez, a pitanje glasi – hoće li slično učiniti i Bjelovar? 

Izvor: Bjelovar.info